พิธีลงนามในคำมั่นสัญญาความร่วมมือ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

  
    
ภาคีที่เกี่ยวข้องร่วมลงนามในโครงการนำร่อง การเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดที่ติดต่อถึงคน หรือที่กระทบต่อรายได้ชาวบ้าน โดยองค์กรและชุมชน ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมเปิดตัวแอพพลิเคชั่น PODD (ผ่อดีดี) ในการติดตามเฝ้าระวังโรคติดต่อจากสัตว์
นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ และการลงนามคำมั่นสัญญาความร่วมมือ โครงการนำร่อง การเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดที่ติดต่อถึงคน หรือที่กระทบต่อรายได้ชาวบ้าน โดยองค์กรและชุมชน ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ PODD CM ONE HEALTH ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างระบบการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ที่ติดต่อถึงคนหรือส่งผลเสียต่อรายได้ชาวบ้าน
นายปฏิพัทธ์ สุสำเภา ผู้บริหาร บริษัท โอเพ่นดรีม จำกัด กล่าวว่า โรคติดเชื้อเป็นอุบัติใหม่ในมนุษย์กว่าร้อยละ 70 มีแหล่งกำเนิดจากสัตว์ หรือเป็นโรคที่ติดต่อไปถึงคน โดยเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สามารถนำมาช่วยในการเฝ้าระวังโรคได้ ซึ่งสามารถใช้เพิ่มความเร็วและประสิทธิภาพการทำงานได้ ดังนั้น มูลนิธิสโกล โดย Skoll Global Threats Fund จึงได้สนับสนุนทุนวิจัยพัฒนา โดยการติดตั้งระบบเฝ้าระวังและตอบสนองโรคสัตว์ที่ติดต่อถึงคนในชื่อแอพพลิเคชั่น PODD(ผ่อดีดี) ซึ่งผู้ใช้สมาร์ทโฟนระบบแอนดรอยด์สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมดังกล่าวใช้ฟรีได้ ในส่วนระบบปฏิบัติการ IOS ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาให้สามารถใช้ได้ปลายปีนี้
ภายในงานมีการแสดงนิทรรศการเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาของโครงการผ่อดีดี โดยเฉพาะนิทรรศการแสดงกระบวนการจัดฝึกอบรมการใช้แอพพลิเคชั่นให้แก่อาสาสมัครที่ได้รับการคัดเลือกจาก 75 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบในการมีส่วนร่วมเฝ้าระวังและรายงานเหตุผิดปกติ
 
6 กุมภาพันธ์ 2558 , 16:13 น. , อ่าน 1203  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-หทัยพรรณ สวท.เชียงใหม่