งานศิลปหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวาย อำเภอหางดง ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558

  
     งานศิลปหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวาย อำเภอหางดง ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558 เริ่มต้นขึ้นแล้ว จัดขึ้นเพื่อยกระดับผู้ผลิต ผู้จำหน่ายสินค้าไม้แกะสลักทุกรายพัฒนาฝีมือให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ
นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวาย อำเภอหางดง ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558 ณ บ้านถวาย ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อเป็นการรักษาและเผยแพร่ศิลปหัตถกรรมให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ส่งเสริมอาชีพราษฎรและส่งเสริมการท่องเที่ยว
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ขณะนี้สินค้าด้านหัตกรรมไม้แกะสลักของบ้านถวายเป็นที่นิยมของชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นอย่างมาก ประกอบกับบ้านถวายเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP และหมู่บ้าน OTOP ต้นแบบ จึงจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงยกระดับพัฒนาฝีมือให้ได้มาตรฐาน ซึ่งขอให้ผู้ผลิต ผู้จำหน่ายสินค้าไม้แกะสลักทุกรายพัฒนาฝีมือให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับยิ่งๆ ขึ้นไป
งานดังกล่าวได้รับเงินสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง รวมทั้งสิ้น 430,000 บาท นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานผ่านหน้าจอ ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)
 
6 กุมภาพันธ์ 2558 , 16:25 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่