หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงานวันพระราชชายาเจ้าดารารัศมีอย่างยิ่งใหญ่เพื่อเทิดพระเกียรติยศผู้ที่ทรงผนึกดินแดนล้านนาให้เป็นปึกแผ่นอยู่ในราชอาณาจักรไทย

  
     คุณหญิงสุชาดา กีรนันท์ อธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการพระบรมราชจักรีวงศ์กับนครเชียงใหม่ ณ พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติยศของพระราชชายาเจ้าดารารัศมีผู้ทรงผนึกดินแดนล้านนาให้รวมเป็นปึกแผ่นอยู่ในราชอาณาจักรไทย เป็นมรดกตกทอดมาจนตราบเท่าทุกวันนี้ โดยได้จัดงานวันพระราชชายาเจ้าดารารัศมีระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2549 ทั้งนี้ได้ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะอนุสาวรีย์เจ้าดารารัศมี โดยมีนายวิชัย ศรีขวัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะเจ้านายฝ่ายเหนือและประชาชนประกอบพิธี ภายหลังขบวนแห่เกียรติยศ ขบวนช้าง ขบวนม้า และช่างฟ้อน อัญเชิญเครื่องสักการะล้านนาเต็มรูปแบบ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม มีการแสดงดนตรีนาฏศิลป์ถวายโดยกลุ่มศิลปินพื้นบ้าน กาดหมั้ว การละเล่นพื้นเมืองและการปะกวดดนตรีตลอดงาน
 
9 ธันวาคม 2549 , 17:32 น. , อ่าน 1118  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่