ขบวนรถบุปพชาติในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ 39 เริ่มขึ้นแล้วอย่างยิ่งใหญ่สวยงามกว่าทุกปี ภายใต้แนวคิดวิถีไทย วิถีล้านนา เบ่งบานสู่อาเซียน ปีนี้มีขบวนรถเข้าร่วม 28 ขบวน

  
     นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถบุปพชาติ ในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ 39 ณ บริเวณเชิงสะพานนวรัฐ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่ภายใต้แนวคิด "วิถีไทย วิถีล้านนา เบ่งบานสู่อาเซียน" มีองค์กรต่างๆ ส่งขบวนเข้าร่วม 28 ขบวน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้พระราชทานถ้วยรางวัลต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่ 7 แล้ว มีการแข่งขันในประเภทสวยงาม ประเภทอนุรักษ์และประเภทความคิดสร้างสรรค์ งานดังกล่าวเพื่อแสดงให้สังคมได้รับรู้ถึง เมืองเชียงใหม่ที่เป็นเมืองดอกไม้บานตลอดปี มีภูมิประเทศเป็นภูเขาลำธารน้ำตก อากาศเย็นสบาย มีวัฒนธรรมล้านนาเป็นของตัวเอง ที่เป็นเสน่ห์ดีึงดูดนักท่องเที่ยว นำรายได้สู่ประเทศ ก่อให้เกิดการสร้างรายได้แก่คนในพื้นที่ เป็นงานหนึ่งที่ถูกบรรจุใน ปฏิทินของการท่องเท่ี่ยวแห่งประเทศไทย ปีนี้จังหวัดเชียงใหม่ ยังประดับตกแต่งเมืองสวยงามกว่าทุกปี มีการจัดถนนเส้นทางดอกไม้ มีเวทีการแสดงสองแห่ง ที่บริเวณข่วงประตูท่าแพ และสวนสาธารณะบวกหาด นอกจากนี้สี่แจ่งห้าประตู ก็ประดับด้วยไม้ดอกไม้ประดับซึ่งสวยงามทั้งกลางวันและกลางคืน ที่ข่วงประตูท่าแพ ได้เนรมิตพื้นที่เป็นอุทยานดอกไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา
ในงานมีการจัดนิทรรศการ ประกวดไม้ดอกไม้ประดับ ประกวดจัดสวน ประกวดนางงามบุปผชาติ และนางงามบุปผชาตินานาชาติ การแสดงดนตรีของสถาบัน การศึกษา ประกวดหน้าบ้านน่ามอง ตกแต่งเส้นทางด้วยดอกไม้ และการแสดงดนตรีในสวน
 
7 กุมภาพันธ์ 2558 , 09:54 น. , อ่าน 1220  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่