ขบวนรถบุปผชาติของอำเภอฝาง ชนะเลิศประเภท ในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับครั้งที่ 39 จังหวัดเชียงใหม่

  
     ขบวนรถบุปผชาติของอำเภอฝาง ชนะเลิศประเภทสวยงาม ส่วนขบวนอำเภอสารภี ชนะเลิศประเภทอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขณะที่ขบวนของอำเภอฮอด ดอยเต่า อมก๋อย และจอมทองชนะเลิศประเภทความคิดสร้างสรรค์ ในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับครั้งที่ 39 จังหวัดเชียงใหม่
ในการประกวดขบวนรถบุปผชาติ งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับครั้งที่ 39 จังหวัดเชียงใหม่ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีนี้จัดภายใต้แนวคิดวิถีไทย วิถีล้านนา เบ่งบานสู่อาเซียน ปีนี้องค์กรต่าง ๆ ส่งขบวนรถเข้าร่วมแสดงในงาน 28 ขบวน ผลการประกวดปรากฏว่า ขบวนรถบุปผชาติของอำเภอฝาง ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทสวยงาม รองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ขบวนรถของอำเภอดอยสะเก็ด รองชนะเลิศอันดับสองได้แก่ขบวนอำเภอเมือง รางวัลชมเชยได้ก่ขบวนรถของอำเภอแม่ริมและมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งขบวนของอำเภอฝางจัดภายใต้แนวคิดคำขวัญอำเภอฝางที่ว่า "เมืองพระเจ้าฝาง ดอยอ่างขางสูงซ้อน น้ำพุร้อน-เย็น ลือเลื่องเมืองเกษตรกรรม แหล่งวัฒนธรรมล้านนา ล้ำเลอค่าน้ำมันดิบ" ประชาชนชาวอำเภอฝางได้น้อมนำเอาตราสัญญลักษณ์ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของปวงชนชาวไทย อันมีรุกขเทวดา เปรียบเสมือนพระผู้นำทางให้แสงสว่างทุกคน มีนางฟ้าคอยเฝ้าติดตามไปทุกหนทุกแห่งเพื่อดูแลและช่วยเหลือ มีพญาครุฑผู้เป็นใหญ่ในฟากฟ้าเพื่อดูแลให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล เพื่อให้ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุข รถบุปผชาติได้ตกแต่งอย่างวิจิตรพิศดาร โดยใช้ดอกรัก บานไม่รู้โรย ดอกพุด ดอกกุหลาบ ดอกดาวเรือง และดอกเอสเตอร์ งา และถั่ว เพื่อให้ความละเอียดอ่อนอย่างอลังการ
ส่วนประเภทอนุรักษ์ ขบวนรถบุปผชาติของอำเภอสารภีได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับหนึ่งเป็นขบวนของอำเภอสันกำแพง รองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ขบวนรถของอำเภอแม่แตง รางวัลชมเชยได้แก่ขบวนรถของอำเภอหางดง
ขณะที่รางวัลประเภทความคิดสร้างสรรค์ ชนะเลิศได้แก่ขบวนรถของอำเภอสายใต้ ประกอบด้วยฮอด ดอยเต่า อมก๋อย จอมทอง รองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่อำเภอสันทราย รองชนะเลิศอันดับสองได้แก่ขบวนของอำเภอสายเหนือ ประกอบด้วย อำเภอเวียงแหง พร้าว เชียงดาว ไชยปราการ แม่อาย รางวัลชมเชย ได้แก่อำเภอสันป่าตอง อำเภอแม่ออน อำเภอแม่วาง แม่แจ่ม ดอยหล่อ สะเมิงและกัลยาณิวัฒนา โดยพิธีมอบรางวัลมีขึ้นในคืนวันนี้ ที่เวทีข่วงประตูท่าแพ
 
7 กุมภาพันธ์ 2558 , 14:17 น. , อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่