จังหวัดเชียงใหม่ เร่งจัดการเชื้อเพลิงซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของหมอกควัน

  
     จังหวัดเชียงใหม่ เร่งจัดการเชื้อเพลิงซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของหมอกควัน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์นี้ ย้ำ ขอทุกภาคส่วนร่วมมือกัน เพื่อลดความรุนแรงของปัญหา
นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงการดำเนินการป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ ว่า ขณะนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการสกัดกั้นปัญหาไฟป่าอย่างเข้มข้น กำหนดให้ทุกพื้นที่ที่มีพื้นที่ติดป่า ทั้ง 1,002 หมู่บ้าน 132 ตำบล ใน 24 อำเภอ เตรียมการรถดับเพลิง อุปกรณ์ที่จำเป็นในการดับไฟป่าให้พร้อมปฏิบัติการหากเกิดไฟป่าขึ้นในพื้นที่ โดยเฉพาะในอำเภอที่เกิดปัญหาบ่อยครั้งในทุกปี เช่น อมก๋อย แม่แจ่ม เชียงดาว ฮอดและอำเภอดอยเต่า และวางมาตรการจัดการกับเชื้อเพลิงให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 นี้ รวมทั้งการจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่เสียงกว่า 1,000 กิโลเมตร ดำเนินการได้แล้ว 1,200 กิโลเมตร จัดชุดลาดตระเวนคอยตรวจตราเฝ้าระวังไฟป่า จัดเตรียมเครื่องย่อยสลายเศษกิ่งไม้ ใบไม้ เพื่อนำไปทำปุ๋ย และยังดำเนินมาตรการตั้งรางวัลนำจับผู้จุดไฟเผาป่าและดำเนินคดีตามกฎหมาย แม้ค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ขณะนี้ยังไม่เกินค่ามาตรฐานที่ 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรก็ตาม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวด้วยว่า ปัญหาหมอกควัน หากเกิดขึ้นแล้วจะกระทบหลายด้าน ทั้งการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ และสุขภาพอนามัยของประชาชน ดังนั้น จึงต้องช่วยกันป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาโดยทุกภาคส่วน
 
8 กุมภาพันธ์ 2558 , 15:24 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่