คาดการณ์สถานการณ์ท่องเที่ยวปี 2558 เชียงใหม่ได้รับผลกระทบในด้านดี นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

  
    
นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่ คาดการณ์สถานการณ์ท่องเที่ยวปี 2558 เชียงใหม่ได้รับผลกระทบในด้านดี นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น จากปัจจัยการเชื่อมโยงทางการบินและเส้นทาง R3a
นายพรชัย จิตรนวเสถียร นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่ เปิดเผยว่า นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเชียงใหม่ในฤดูกาลท่องเที่ยวปี 2557 ต่อเนื่องปี 2558 นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเพิ่มขึ้น ส่วนชาวไทยมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นไม่มากนัก จากปัจจัยทางเศรษฐกิจ หนี้สินภาคครัวเรือนจากโครงการรถคันแรก งบประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวถูกตัดลง เป็นต้น ขณะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นมีทั้งยุโรป และสาธารณรัฐประชาชนจีน ขณะเดียวกันเชียงใหม่เส้นทางบินเชื่อมต่อประเทศในแถบเอเชีย 20 เมือง และ 10 เมืองในประเทศไทย โดยใช้เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางรองรับผู้โดยสาร 30 สนามบินทั่วเอเชียและในประเทศ ซึ่งโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคาดการณ์ปี 2558 ถ้าเศรษฐกิจได้รับการดูแลอย่างดี ระยะเวลาผ่อนชำระรถคันแรกหมดลง การเพิ่มเงินเดือนข้าราชการ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดี การท่องเที่ยวก็จะดีขึ้นตามมา โดยคาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะโตขึ้นร้อยละ 10 จากปัจจัยเชื่อมโยงทางการบิน พฤติกรรม การท่องเที่ยวแบบแพคเกจทัว เชื่อมโยง ประเทศไทย ลาว พม่า เวียดนาม จีน และแถบเอเชีย โดยใช้เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการบิน ขณะเดียวกันเส้นทาง R3a ที่เชื่อมโยงไทย-จีน-ลาว ล้วนเป็นปัจจัยส่งผลให้นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ การทำตลาดที่เจาะจงเมืองที่เชื่อมต่อเส้นทางบินตรงเชียงใหม่ ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญ โดยปี 2558 จะผลักดันให้ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชียงใหม่ มุ่งเน้นด้านศาสนา ปฏิบัติธรรม ทำบุญ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม การเรียนรู้วิถีชีวิต กีฬา กอล์ฟ ท่องเที่ยวเชิงผจญภัย ซึ่งจะมีความหลากหลายและท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี
 
9 กุมภาพันธ์ 2558 , 10:28 น. , อ่าน 1239  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่