โครงการ กีฬาเปลี่ยนความคิด พิชิตศักยภาพผู้พิการ

  
     กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาสนับสนุนงบประมาณจัดอบรมกีฬาตามโครงการ กีฬาเปลี่ยนความคิด พิชิตศักยภาพผู้พิการ พร้อมทีมผู้ฝึกสอนจากสหรัฐเอมริกาให้แก่ครูพลศึกษาในภาคเหนือ
ที่โรงยิมเนเซียม สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมกีฬาตามโครงการ กีฬาเปลี่ยนความคิด พิชิตศักยภาพผู้พิการ โดยมีนายไมเคิล ฮีธ กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธี ซึ่งโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ เป็นโรงเรียนการศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการด้านร่างกายร่วมกับ National Ability Center องค์กรชั้นนำด้านการจัดกีฬาและนันทนาการหลากหลายประเภทสำหรับบุคคลผู้มีข้อจำกัดประเภทต่าง ๆ จากสหรัฐอเมริกา โดยงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา จัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อพัฒนาทักษะครูผู้สอนพลศึกษาและผู้ฝึกสอนกีฬา สำหรับนักเรียนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของโรงเรียนเฉพาะความพิการด้านร่างกายทั่วประเทศ เผยแพร่ทักษะความรู้ในการสอนพลศึกษากีฬาคนพิการแก่ครูผู้สอนและผู้ที่สนใจที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ เผยแพร่องค์ความรู้ สร้างทัศนคติที่ถูกต้องด้านศักยภาพทั้งผู้พิการและคนทั่วไป
ศูนย์พัฒนาศักยภาพแห่งชาติ (National Ability enter) ซึ่งเป็นองค์กรที่มีบทบาทต่อการพัฒนากีฬาเพื่อผู้พิการในสหรัฐฯรวมถึงชมรมกีฬาพาราลิมปิกในสหรัฐฯ โดยนำทีมโค้ชผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกันมากประสบการณ์ 12 คนจากสหรัฐอเมริกามาจัดการอบรมระหว่างวันที่ 9-14 กุมภาพันธ์ 2558 ให้กับตัวแทนผู้สอนพลศึกษา 70 คน ในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดอื่นๆในภาคเหนือและภาคกลาง ในการนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาและนายมีเช ไวท์ ได้มอบอุปกรณ์กีฬาสำหรับผู้พิการและงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมกว่า 278,000 บาท
 
10 กุมภาพันธ์ 2558 , 13:49 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่