นักศึกษา 4 สถาบันในจังหวัดเชียงใหม่ รณรงค์รักไม่เมา ปีที่ 2

  
     นักศึกษา 4 สถาบันในจังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่ รณรงค์รักไม่เมา ปีที่ 2 พร้อมเตรียมจัดปาร์ตี้ปลอดเหล้าในวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์นี้
นางสาวกัญญารัตน์ อินทะนี ตัวแทนเครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติด จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมภาคีที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ รักไม่เมา Love without alcohol ปี 2 ซึ่งจากการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมและผลกระทบจากการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงวันวาเลนไทน์ปี 2557 จากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษา 4 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพและมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 1,000 ตัวอย่าง พบว่า สถานที่ที่วัยรุ่นนิยมไปในช่วงวันวาเลนไทน์มากที่สุด คือ สถานบันเทิงร้อยละ 31 ช่วงวันวาเลนไทน์วัยรุ่นจะมีพฤติกรรมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร้อยละ 52 โดยกลุ่มเยาวชนร้อยละ 61 รับรู้ข้อมูลการโฆษณาส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากร้านเหล้า/สถานบันเทิง มีค่าใช้จ่ายที่สูญเสียกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ยคนละ 100 – 300 บาท จากการสำรวจยังพบอีกว่าฤทธิ์ของแอลกอฮอล์มีส่วนกระตุ้นความต้องการทางเพศ ก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมา ขณะนี้ เครือข่ายฯ จึงมีการรณรงค์สร้างค่านิยมใหม่ในการเที่ยวช่วงเทศกาลวาเลนไทน์โดยไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พร้อมทั้งกำหนดจัดกิจกรรมปาร์ตี้ปลอดเหล้า ปลอดภัย ขึ้นภายใต้แนวคิด “Magic Valentine without Alcohol” ในคืนวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558
ในการนี้ เครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ได้ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้มีการตรวจสอบการส่งเสริมการตลาดที่ผิดกฎหมายของร้านอาหาร สถานบันเทิง ขอสนับสนุนการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาร้านเหล้ารอบสถาบันการศึกษาและการติดตั้งป้ายโฆษณาของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่รอบสถาบันการศึกษา และขอให้มีการจัดทำศูนย์รับร้องเรียนการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 
10 กุมภาพันธ์ 2558 , 16:48 น. , อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-หทัยพรรณ สวท. เชียงใหม่