สถานการณ์หมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ ค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศยังไม่เกินค่ามาตรฐาน

  
    สถานการณ์หมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ ค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศยังไม่เกินค่ามาตรฐาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งทำแนวกันไฟและจัดการเชื้อเพลิงให้เสร็จก่อนเข้าช่วง60 วันแห่งการเฝ้าระวังปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
นายจงคล้าย วรพงศธร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้ สถานการณ์หมอกควันและไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่มีค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศไม่เกิน 10 ไมครอน(pm10)ยังไม่เกินค่าเฉลี่ยที่ 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และค่าเฉลี่ยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่ 75 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร สูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และปีนี้ยังเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่ามากเพราะสภาพอากาศแห้งแล้ง สำหรับจุดความร้อน(HotSpot) สะสม ปีนี้เกิดขึ้นแล้ว 52 จุด จังหวัดเชียงใหม่ได้วางมาตรการไว้ 6 มาตรการ และกำหนด 60 วันเฝ้าระวังปัญหาหมอกควันไฟป่า ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 15 เมษายน 2558 โดยพื้นที่ที่พบจุดความร้อนสูง ได้มีการดำเนินการลดปริมาณเชื้อเพลิงโดยการชิงเผาจนเกือบแล้วเสร็จแล้วทุกพื้นที่ และเร่งทำแนวกันไฟในพื้นที่ให้ครบ 1,300 กิโลเมตรก่อนวันที่ 15 กุมภาพันธ์นี้ สำหรับผู้ที่เผาในพื้นที่ป่ามีกฎหมายบังคับใช้ทุกพื้นที่
สำหรับการเผาในพื้นที่ป่าไม้ ไม่เกิน 25 ไร่ จะปรับไม่เกิน 50,000 บาท จำคุกไม่เกิน 5 ปี เกิน 25 ไร่ ปรับ 10,000 – 100,000 บาท จำคุก 2 – 15 ปี ส่วนการเผาในเขตอุทยานแห่งชาติ ปรับไม่เกิน 20,000 บาท จำคุกไม่เกิน 5 ปี เผาในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ปรับไม่เกิน 100,000 บาท จำคุกไม่เกิน 7 ปี เผาในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ไม่เกิน 25 ไร่ ปรับ 5,000 – 50,000 บาท จำคุก 6 เดือน ถึง 5 ปี เกิน 25 ไร่ ปรับ 20,000-150,000 บาท จำคุก 2 – 15 ปี และเผาในพื้นที่การเกษตร ปรับไม่เกิน 2,000 บาท จำคุกไม่เกิน 1 เดือน
 
10 กุมภาพันธ์ 2558 , 16:50 น. , อ่าน 1208  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-หทัยพรรณ สวท. เชียงใหม่