จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

  
    จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมมาตรการคุมเข้ม ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 เพิ่มการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่ตรวจสอบ เข้มงวดผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สกัดกั้นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน นำร่อง 9 อำเภอที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
นางวาสนา วปินานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่มีจำนวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตสูงที่สุดในประเทศ สาเหตุหลักเกิดจากเมาแล้วขับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงหามาตรการเพิ่มเติมในการป้องกันปัญหาโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558 ที่ใกล้จะถึงนี้ มีการวางมาตรการโดยจะจัดชุดเคลื่อนที่เร็วของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ในพื้นที่ 9 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีสถิติอุบัติเหตุสูง ประกอบด้วยอำเภอเมือง สันกำแพง ดอยสะเก็ด สารภี หางดง แม่ริม แม่แตง สันทรายและอำเภอฝาง เป็นอำเภอนำร่องที่จะบังคับใช้กฎหมาย มีชุดเคลื่อนที่เร็ว ชุดล 12 – 14 นาย ออกดำเนินการเข้มงวด ตรวจสอบ ผู้มีอาการมึนเมาในพื้นที่หลังเวลา 16.00 – 00.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด จะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างรุนแรง เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้
ทั้งนี้ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ช่วงการณรงค์ 7 วัน มีอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 133 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ รวม 129 ราย และผู้เสียชีวิต จำนวน 18 คน โดยมีสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ คือ เมาสุรา ขับรถเร็วเกินกำหนด ขับรถจักรยานยนต์ไม่ปลอดภัย และไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ตามลำดับ และยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ รถจักรยานยนต์
 
10 กุมภาพันธ์ 2558 , 17:07 น. , อ่าน 1330  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-หทัยพรรณ สวท. เชียงใหม่