เชียงใหม่ยังหนาวต่อเนื่อง ดอยอินทนนท์มีน้ำค้าง หมอกควันจะไม่เกินค่ามาตรฐาน

  
     เชียงใหม่ยังหนาวต่อเนื่อง ดอยอินทนนท์มีน้ำค้างแข็ง อย่างไรก็ตามมีฟ้าหลัว แต่ฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศจะไม่เกินค่ามาตรฐาน
อากาศที่จังหวัดเชียงใหม่ยังหนาวเย็นต่อเนื่อง ล่าสุดช่วงเช้าที่ผ่านมา ที่ยอดดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง อุณหภูมิต่ำสุด 2 องศาเซลเซียส มีน้ำค้างแข็งในบางจุด ที่จุดชมดอยกิ่วแม่ปาน 7 องศาเซลเซียส ขณะที่ตัวเมืองเชียงใหม่อากาศเย็น ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ พยากรณ์อากาศระยะนี้ไว้ว่า บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง แต่ยังคงทำให้มีอากาศเย็นกับมีหมอกใน ตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2558 คลื่นกระแสลมตะวันตกจากประเทศพม่าจะเคลื่อนผ่านเข้ามาปกคลุม ภาคเหนือของประเทศไทยและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามลำดับ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ขอให้ประชาชนในภาคเหนือดูแลรักษาสุขภาพ เนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง และเพิ่มความระมัดระวังในการ สัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกหนาไว้ด้วย และในช่วงวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2558 ขอให้ระมัดระวังอันตราย จากฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงที่จะ เกิดขึ้น สำหรับเกษตรกรควรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง ขณะผ่านบริเวณที่มีหมอกหนา รวมทั้งระวังและ ป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา โดยเฉพาะ ราน้ำค้างในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก ซึ่งจะทำให้ต้นพืชเสียหาย ผลผลิตด้อยคุณภาพ ช่วงวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ จะมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรง เกษตรกรควรระวัง และป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับทรัพย์สิน อาคาร บ้านเรือน และพืชผลทางการเกษตร เกษตรกรที่ปลูกไม้ผล ควรตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ค้ำยันกิ่งให้แข็งแรงเพื่อป้องกันการหักโค่น และกิ่งฉีก ขาดเสียหาย
ขณะที่รายงานสภาพฝุ่นละอองในอากาศของกรมควบคุมมลพิษที่จังหวัดเชียงใหม่ยังไม่เกินค่ามาตรฐานที่ 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยพบว่าที่จุดตรวจวัดศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 88 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 87ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนที่พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ 20 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอยู่ในเกณฑ์ดี อย่างไรก็ตามพบว่าเชียงใหม่มีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน
 
11 กุมภาพันธ์ 2558 , 10:44 น. , อ่าน 1232  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่