มูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ ประกาศเดินหน้าโครงการ จ้วยกั๋นหมู่เฮา เมาบ่ขับ รณรงค์ดื่มอย่างรับผิดชอบ

  
     มูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ ประกาศเดินหน้าโครงการ จ้วยกั๋นหมู่เฮา เมาบ่ขับ รณรงค์ดื่มอย่างรับผิดชอบ สานต่อโครงการใน เชียงใหม่และเชียงราย และขยายสู่ พะเยา ช่วงสงกรานต์ปีนี้
นางสาววลี เกียรติพงษ์พันธ์ ผู้จัดการโครงการ จ้วยกั๋นหมู่เฮา เมาบ่ขับ มูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ หรือ มปอ. เปิดเผยว่า ในปีนี้ มปอ. ยังคงจัดโครงการ จ้วยกั๋นหมู่เฮา เมาบ่ขับ ขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เพื่อปลูกจิตสำนึกในการดื่มอย่างรับผิดชอบ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดพื้นที่เป้าหมาย เพื่อรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุจราจรบนท้องถนนอันมีสาเหตุมาจากการเมาแล้วขับ ให้แก่ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น รวมถึงนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสำคัญโดยเฉพาะในช่วงสงกรานต์ ทั้งนี้จากการดำเนินงานของโครงการในปีที่ผ่านมา มปอ. ได้ใช้กลยุทธ์ในการ ระดมความคิดร่วมกับชุมชน การอบรมให้ความรู้ผู้นำในชุมชน โดยมีชุมชนนำร่อง 4 ตำบล ใน 2 จังหวัด คือ ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย และตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ และ ตำบลหงาว อำเภอเทิง และ ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อที่จะหาแนวทางการลดอุบัติเหตุในช่วงสงกรานต์ ซึ่งสามารถทำได้ตามเป้าหมาย ผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนและกลุ่มผู้นำชุมชนท้องถิ่นยอมรับโครงการ จ้วยกั๋นหมู่เฮา เมาบ่ขับ มีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุได้จริงในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการวางกรอบมาตรการพร้อมสร้างสรรค์กลยุทธ์ในการร่วมลดอุบัติเหตุจากการดื่มแอลกอฮอล์แบบไร้จิตสำนึกสาธารณะ เตรียมพร้อมทีมงานเดินหน้าสานต่อโครงการอีกครั้งในปีนี้ พร้อมขยายพื้นที่สู่ จังหวัดพะเยา เป็นครั้งแรก
 
11 กุมภาพันธ์ 2558 , 11:26 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่