เทศบาลนครเชียงใหม่ ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV เพิ่มเติมเกือบร้อยจุด

  
    เทศบาลนครเชียงใหม่ ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV เพิ่มเติมเพื่อเป็นส่วนในการป้องกันการเกิดอาชญากรรม เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน ตามนโยบายการสร้างพื้นที่ปลอดภัย หรือ Safety Zone ให้กับเมืองเชียงใหม่
นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ นำคณะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ณ ศูนย์วิศวกรรมจราจร แขวงเม็งราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับ กรณีการติดตั้งกล้องวงจรปิดทั่วเมืองเชียงใหม่ ว่า ขณะนี้ เทศบาลนครเชียงใหม่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV เพิ่มเติมอีก 64 จุด รวมเป็น 86 จุด เพื่อส่งเสริมมาตรการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ในการสร้างพื้นที่ปลอดภัย หรือ Safety Zone ให้กับเมืองเชียงใหม่ เนื่องจาก ปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่เป็นสังคมเมืองอย่างเต็มรูปแบบ มีคนต่างพื้นที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในเชียงใหม่มากขึ้น รวมทั้งในปลายปี 2558 0tเริ่มเปิดประชาคมอาเซียน การเคลื่อนย้ายแรงงานจะมีมากขึ้น ซึ่งจะเป็นปัจจัยให้เกิดปัญหาทางสังคมด้านต่างๆ ได้ โดยเฉพาะปัญหาอาชญากรรม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่สาธารณะและชุมชนในเขตเมือง ซึ่งนอกจากกล้องวงจรปิดจะช่วยดูแลความปลอดภัยของประชาชนแล้ว ยังช่วยคลี่คลายคดีที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุทางถนน และช่วยงานตำรวจจราจรได้เป็นอย่างดี โดยจะดำเนินการในปี 2558 ต่อเนื่องไปจนถึงปี 2560 ให้ครอบคลุมทั่วเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
ทั้งนี้การติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV จะทำหน้าที่คอยเฝ้าระวังพื้นที่ปลอดภัยจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ที่แสดงภาพสดจาก CCTV ตามสถานที่ต่าง ๆ ไปยังศูนย์ฝึกอบรมและควบคุมสัญญาณไฟจราจรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (ATC) เพื่อการประสานงานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังได้มีการติดตั้งจุด Emergency Call ไว้อีก 4 จุด ได้แก่ ข่วงประตูท่าแพ หน้าวัดพระสิงห์ ด้านข้างอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ และสี่แยกกลางเวียง เพื่อเพิ่มความสะดวกให้ผู้ประสบเหตุสามารถกดแจ้งเหตุฉุกเฉินได้ทันที ซึ่งสัญญาณจะส่งไปที่ศูนย์ฝึกอบรมและควบคุมสัญญาณไฟจราจรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (ATC) สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้ทันดี
 
11 กุมภาพันธ์ 2558 , 17:57 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-หทัยพรรณ สวท. เชียงใหม่