อำเภอแม่ริม และภาคี จัดกิจกรรมรณรงค์การแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน

  
    อำเภอแม่ริม และภาคี จัดกิจกรรมรณรงค์การแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน ในโครงการไม่เผาป่า รักษาธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์ เพื่อระวังป้องกันก่อนเกิดปัญหาไฟป่าอันเป็นสาเหตุของหมอกควัน
นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่าในโครงการไม่เผาป่า รักษาธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์ ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยกล่าวว่ารัฐบาลได้กำหนดให้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการป้องกันแก้ไขเร่งด่วน ปีนี้กำหนดช่วง 60 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 เมษายน 2558 ซึ่งในปีที่ผ่านมา อำเภอแม่ริม เป็นอำเภอที่มีจุดความร้อน(HotSpot)น้อย เป็นอำเภอตัวอย่างในการป้องกันปัญหาหมอกควัน อำเภอแม่ริมจึงได้จัดกิจกรรม Kick off ในครั้งนี้ เพื่อแสดงความพร้อมในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า โดยการระดมสรรพกำลัง จัดเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรกล รถน้ำ รถดับเพลิง อุปกรณ์ดับไฟ พร้อมร่วมปฏิบัติการ ซึ่งอำเภอแม่ริมเป็นพื้นที่ภูเขาสูง หากเกิดไฟป่าแล้วจะยากต่อการเข้าถึง จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมป้องกัน ส่วนในพื้นที่ราบลุ่มได้มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประสานการปฏิบัติงานกับผู้นำหมู่บ้าน สาธารณสุขอำเภอ ให้ราษฎรในพื้นที่อำเภอแม่ริมได้เป็นอาสาสมัครชุดเคลื่อนที่เร็วดับไฟป่า หมู่บ้านละ 16 คน และอาสาสมัครมิสเตอร์เตือนภัย คอยลาดตระเวนตรวจตราในพื้นที่เสี่ยงตลอด 24 ชั่วโมง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า ด้านนโยบายการป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ด้านหนึ่ง คือ บริเวณโดยรอบพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ รัศมี 10 กิโลเมตร ห้ามมีการเผาเกิดขึ้นโดยเด็ดขาด นอกจากนี้ ผู้ที่เผาป่าจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทุกรายและมีรางวัลสำหรับผู้ที่แจ้งเบาะแส รายละ 5,000 บาท ภายในงานมีการมอบอุปกรณ์ดับไฟป่าของแต่ละตำบลในอำเภอแม่ริมและการปฏิญาณตนในการร่วมกันอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ด้วย
 
11 กุมภาพันธ์ 2558 , 18:01 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-หทัยพรรณ สวท. เชียงใหม่