รายงานพิเศษ กลุ่มเพศที่สามร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย ในเวที สภาปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่

  
    
รายงานพิเศษ กลุ่มบุคคลที่เพศสภาพผิดจากกำเนิดร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย ในเวทีรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มเพศที่ 3 เพื่อนำเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่
ในเวทีรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มเพศที่ 3 นำเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมเมอร์เคียว อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเวทีทั้งหมดกว่า 200 เวที เพื่อนำข้อสรุปที่ได้ไปนำเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติต่อไป โดย ดร.จุไรรัตน์ จุลจักรวัฒน์ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า เวทีดังกล่าวน่าจะเป็นเวทีแรกที่เปิดโอกาสให้บุคคลที่มีเพศสภาพไม่ตรงกับที่เกิด เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของคนกลุ่มนี้ อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
ขณะที่นายนที ธีรโรจนพงษ์ ประธานกลุ่มเกย์การเมือง กล่าวว่าสิ่งที่ต้องการผลักดันคือ พระราชบัญญัติชีวิตคู่ของคนเพศเดียวกัน ประกันชีวิตของเกย์และสาวประเภทสองที่ถูกปฏิเสธ การรับเข้าทำงานที่ไม่ให้สาวประเภทสองเข้าทำงานบางประเภท เป็นต้น
ขณะที่ทั้งสาวประเภทสอง ทอม ดี้ ต่างร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย ทั้งสนับสนุนพระราชบัญญัติชีวิตคูเพศเดียวกัน อยากให้สาวประเภทสองสามารถแต่งกายแบบสตรีรับปริญญาได้ อยากให้สังคมยอมรับสาวประเภทสองให้มากกว่าปัจจุบัน ให้เข้าทำงานตามปกติ ดีกว่าผลักดันให้ไปทำงานการแสดงตามสถานบันเทิงเพียงอย่างเดียว ขอให้สื่อมวลชนเลิกเสนอข่าวเพศที่สามในทางอคติ อยากให้จัดห้องน้ำให้สาวประเภทสองโดยเฉพาะ เป็นต้น
สำหรับเวทีดังกล่าวเป็นหนึ่งในกว่าสองร้อยเวทีที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ ที่จัดขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลนำเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติ โดยจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่เปิดเวทีมากที่สุดและน่าจะเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่เปิดเวทีสำหรับผู้มีสถานะทางเพศสภาพที่ผิดจากกำเนิด โดยคาดหวังว่าจะเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่รัฐธรรมนูญจะกำหนดสถานะของเพศที่สามไว้ในรัฐธรรมนูญ
 
12 กุมภาพันธ์ 2558 , 16:47 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-หทัยพรรณ สวท.เชียงใหม่