ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง สถานการณ์ไฟป่า ปี 2558

  
    
จังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมรณรงค์ป้องกันไฟป่าในฤดูแล้งที่จะมาถึงนี้
จังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมรณรงค์ป้องกันไฟป่าในฤดูแล้ง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ไฟป่าในปี 2558 ที่อาจจะมีความผันผวนของภูมิภาคอากาศของโลก เนื่องมาจากภาวะโลกร้อน และเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตปัญหามลภาวะหมอกควันไฟป่าปกคลุมพื้นที่ เหมือนวิกฤตหมอกควันภาคเหนือในช่วงปีที่ผ่านมาที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงเป็นประจำ ซึ่งถ้าหากมีความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมพื้นที่เป็นเวลานานจนผิดปกติ จะเกิดปัญหามลภาวะจากหมอกควัน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงขอความร่วมมือให้ประชาชนงดเว้นการจุดไฟในป่าโดยเด็ดขาด ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนพฤษภาคม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์วิกฤตมลภาวะหมอกควันและไฟป่าปกคลุมพื้นที่ แต่หากมีการกำจัดเชื้อเพลิงในพื้นที่เกษตรกรรมหรือพื้นที่อื่น ๆ ใกล้เขตพื้นที่ป่า จะต้องทำแนวกันไฟและควบคุมไฟเพื่อไม่ให้ไฟลามเข้าป่า ซึ่งถ้าหากพบเห็นผู้ใดกระทำผิด ต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวด สำหรับผู้ที่พบเห็นการกระทำผิดดังกล่าว สามารถแจ้งหน่วยงานควบคุมไฟป่าในพื้นที่ หรือโทรสายด่วนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1362 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 
12 กุมภาพันธ์ 2558 , 17:08 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   หทัยพรรณ โถดี นศ.ฝึกงาน ม.ราชภัฏเชียงใหม่