อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ วางมาตรการป้องกันการลักลอบนำยาเสพติดและโทรศัพท์เข้าเรือนจำ

  
     ตัวแทนภาคส่วนต่าง ๆ ในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเพื่อวางมาตรการป้องกันการลักลอบนำยาเสพติดและโทรศัพท์เข้าเรือนจำของผู้ต้องขังคดียาเสพติด
นายสิทธิ วงค์มั่น รักษาราชการแทนนายอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมกลุ่มผู้นำชุมชนร่วมในการหาทางแก้ไขปัญหาลักลอบนำยาเสพติดและโทรศัพท์เข้าในเรือนจำ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนหน่วยงานเอกชน แม่บ้าน และกลุ่มผู้นำชุมชน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพิจารณาปัญหา กำหนดแนวทางมาตรการในการหาข่าวและการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบนำยาเสพติดและโทรศัพท์เข้าเรือนจำ” ที่ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากมีข้อมูลว่าตามเรือนจำต่าง ๆ มีการลักลอบนำโทรศัพท์มือถือเข้าไปใช้ในเรือนจำ และยังมีการลักลอบนำยาเสพติดเข้าเรือนจำ มีการโทรศัพท์สั่งการนำยาเสพติดส่งนายทุนจากเรือนจำ อีกทั้งสั่งยาเสพติดจากชายแดนเข้าพื้นที่ตอนกลางของประเทศจำนวนมาก จึงต้องหามาตรการและแนวทางในการควบคุม ป้องกัน การประชุมดังกล่าวมีวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 เจ้าหน้าที่จากเรือนจำ มีการแบ่งกลุ่มเพื่อถกปัญหาหาแนวทางในการสกัดกั้นการลักลอบนำโทรศัพท์และยาเสพติดเข้าสู่เรือนจำ
นายพลกฤต จิตบำรุง ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดฝาง จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าในประเทศไทยมีนักโทษมากกว่าสามแสนคน ขณะที่เรือนจำทั่วประเทศรับได้เพียง สองแสนกว่าคน และที่เรือนจำอำเภอฝาง เป็นเรือนจำขนาดเล็กสามารถรองรับคนได้สองพันกว่าคนแต่เวลานี้ต้องรับนักโทษมากกว่า 1,300 คน ร้อยละ 80 เป็นนักโทษยาเสพติด มีทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ทยอยเข้ามาเรื่อยๆ
 
13 กุมภาพันธ์ 2558 , 13:58 น. , อ่าน 1295  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่