การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการบริหารจัดการไฟป่า หมอกควัน

  
     GISDA จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการบริหารจัดการไฟป่า หมอกควัน ประสานงานกับจังหวัดนำภาพถ่ายทางอากาศมาใช้ประกอบการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน
นายเชาวลิต ศิลปทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการบริหารจัดการไฟป่า หมอกควัน และการพัฒนาความร่วมมือและส่งเสริมการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาจังหวัด ครั้งที่ 2 จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ โดยกล่าวว่า ตามที่สำนักงานปลัด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มอบหมายให้ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน เข้าดำเนินงานกับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(GISDA) จัดทำโครงการการใช้ข้อมูลดาวเทียมบริหารจัดการภัยพิบัติ หมอกควันและไฟป่า ซึ่งดำเนินงานในลักษณะการบูรณาการหน่วยงานในจังหวัดและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านภูมิสารสนเทศสู่จังหวัดภาคเหนือ ในการใช้เป็นข้อมูลสำหรับบริหารจัดการ การเฝ้าระวัง ตลอดจนการนำข้อมูล GIS จังหวัดและข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมเข้าร่วมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ หมอกควัน และไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งข้อมูลจาก GISDA จะเป็นข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมที่สามารถบอกพิกัดพื้นที่ต่างๆ ที่จะเป็นข้อมูลที่ช่วยในการป้องกันแก้ไขปัญหา หรือ วิกฤตสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยหาพิกัดปัญหาสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นแล้ว ขณะนี้ GISDA ยังมีข้อมูลแผนที่ในกลุ่มประเทศอาเซียนเตรียมพร้อมวางแผนภาคเกษตรต่อไป
ด้านนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวด้วยว่า ขณะนี้ GISDA ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาประจำที่ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 คน เพื่อประสานข้อมูลการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งข้อมูลของ GISDA เป็นข้อมูลแบบ Real Time ที่จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี
 
13 กุมภาพันธ์ 2558 , 15:12 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-หทัยพรรณ สวท. เชียงใหม่