พร้อมปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ภาคเหนือที่ปีนี้มีท่าทีจะแล้งรุนแรงจากปรากฏการณ์เอลนิญโญ่

  
     ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือพร้อมปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ภาคเหนือที่ปีนี้มีท่าทีจะแล้งรุนแรงจากปรากฏการณ์เอลนิญโญ่ และแก้ปัญหามลพิษหมอกควัน
นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมการดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ โดยมีนางสาวหนึ่งหทัย ตันติพลับทอง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ พร้อมหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูล ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ เริ่มปฏิบัติการฝนหลวงแล้วระหว่างวันที่ 12-17 กุมภาพันธ์ 2558 โดยหน่วยเคลื่อนที่เร็ว จังหวัดพิษณุโลก ประกอบกับปีนี้คาดว่าอากาศจะแล้งรุนแรงจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิญโญ่ โอกาสที่จะเกิดเมฆฝนประมาณกลางเดือนมีนาคมไปแล้ว แนวโน้มฝนจะตกมากกว่าปีที่แล้วเล็กน้อย เนื่องจากอุณหภูมิสูงขึ้น สำหรับที่จังหวัดเชียงใหม่มีแผนปกติในเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน หลังจากนั้นจะย้ายฐานไปที่จังหวัดตากเพื่อเติมน้ำในเขื่อนภูมิพล ทั้งนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพล เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล และเขื่อนแม่กวงอุดมธารามีน้อยมาก โดยเฉพาะเขื่อนแม่กวงอุดมธาราที่มีน้ำอยู่เพียงร้อยละ 18 ของความจุอ่างเท่านั้น เมื่อมีโอกาสก็ต้องเร่งทำฝนหลวงเพื่อเติมน้ำในอ่าง แก้ปัญหาภัยแล้ง โดยใช้เครื่องบินคาซ่า 2 ลำและเฮลิคอปเตอร์บินสำรวจอีก 1 ลำ ทำหน้าที่ป้องกันและลดปัญหาจากภัยธรรมชาติในช่วงฤดูร้อน ทั้งไฟป่าและหมอกควัน พายุฤดูร้อนและลูกเห็บ
จนถึงปัจจุบันยังไม่มีการร้องขอให้ปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยพบว่าพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ทั้งตาก แพร่ พิษณุโลกและพิจิตรเริ่มขอฝนหลวงบ้างแล้ว โดยจะต้องไม่ให้กระทบกับพื้นที่เก็บเกี่ยวข้าวนาปรัง
 
13 กุมภาพันธ์ 2558 , 16:24 น. , อ่าน 1221  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่