เยาวชนรณรงค์รักไม่เมา วันวาเลนไทน์

  
     เยาวชนนักศึกษาเชียงใหม่แจกถุงยางอนามัยหลายพันชิ้นรับวาเลนไทน์ ชวนเปลี่ยนสถานที่ปาร์ตี้ปลอดแอลกอฮอล์
เครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับแกนนำนักศึกษาใน 4 สถาบันการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ ลงพื้นที่ ตลาดมาลินพลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมรณรงค์“รักไม่เมา Love without alcohol ปี 2 ”พร้อมทั้งแจกถุงยางอนามัย เพื่อกระตุ้นเตือนนักศึกษา ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนื่องเทศกาลวันวาเลนไทน์ โดยมีกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ถือป้ายเดินรณรงค์และมีตัวแทนนักศึกษาแต่งกายด้วยชุดกามเทพ และซินเดอเรล่า เพื่อเป็นการสร้างจุดสนใจในการรณรงค์ในการไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนื่องในวันวาเลนไทน์ พร้อมทั้งมีการพับกระดาษเป็นรูปหัวใจบรรจุถุงยางอนามัยด้านในเพื่อแจกจ่ายยังนักเรียน นักศึกษาที่มาเดินท่องเที่ยวในตลาดดังกล่าว
นางสาวพรพิมล กันธะลีย์ ประธานเครือข่ายฯ กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวเน้นการสร้างกระแสในพื้นที่สาธารณะ และสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อกระตุ้นเตือนแก่นักศึกษาในการใช้ชีวิตที่ปลอดภัยในคืนวันวาเลนไทน์ โดยไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย โดยปีนี้ทางเครือข่ายฯได้มีการจัดทำบัตรรณรงค์เชิญชวนนักศึกษาไปร่วมใช้บริการร้านอาหารและเครื่องดื่มที่สร้างสรรค์ และปลอดภัยในพื้นที่รอบมหาวิทยาลัย โดยมีการเริ่มต้นจากกลุ่มร้านที่ปลอดภัย อาทิ ร้านนมสด และร้านกาแฟ เป็นต้น พร้อมทั้งร้านที่เข้าร่วมโครงการก็จะเป็นจุดที่จะร่วมกระจายถุงยางอนามัยแก่คนที่จะมาใช้บริการอีกด้วย และในคืนวันวาเลนไทน์จะมีการจัดกิจกรรมปาร์ตี้นมสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิด “Magic Valentine Without Alcohol”เพื่อสร้างพื้นที่ตัวอย่างแก่กลุ่มนักศึกษา และคนในสังคมต่อไป
 
14 กุมภาพันธ์ 2558 , 15:34 น. , อ่าน 1210  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่