งานสตรอเบอรี่ของดีอำเภอสะเมิงเริ่มขึ้นแล้วอย่างยิ่งใหญ่

  
     งานสตรอเบอรี่ของดีอำเภอสะเมิงเริ่มขึ้นแล้วอย่างยิ่งใหญ่ แสดงและจำหน่ายสตรอเบอรี่และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากแหล่งปลูกที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานสตรอเบอรี่ของดีอำเภอสะเมิง ครั้งที่ 14 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตสตรอเบอรี่คุณภาพในอำเภอสะเมิง ซึ่งเป็นแหล่งปลูกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยเฉพาะตำบลบ่อแก้วกว่าสามพันไร่ โดยผลผลิตสตรอเบอรี่ในอำเภอสะเมิงมีคุณภาพ ปลอดสารพิษ ส่งจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ สร้างรายได้ปีละกว่า 500 ล้านบาท เป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ งานดังกล่าว เพื่อส่งเสริมสตรอเบอรี่สะเมิงให้รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะสตรอเบอรี่ปลอดภัย สร้างโอกาส เปิดโอกาสให้เกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่าย สร้างรายได้สู่ชุมชน ส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีของอำเภอสะเมิง เสริมสร้างความเข้มแข็งร่วมมือร่วมใจของคนในพื้นที่ ในงานมีขบวนแห่สตรอเบอรี่ และผลผลิตทางการเกษตรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคส่วนต่าง ๆ การแสดงและจำหน่ายผลผลิตสตรอเบอรี่ บนถนนสายสตรอเบอรี่แห่งเดียวในประเทศไทย ในราคาผู้ผลิตพบผู้บริโภค พิธีวิวาห์สตรอเบอรี่ ประกวดส้มตำลีลา การประกวดธิดาสตรอเบอรี่ งานมัจฉากาชาด และการแสดงศิลปวัฒนธรรมบนเวที
อำเภอสะเมิงมีสภาพพื้นที่เป็นป่าเขา ธรรมชาติสวยงาม อากาศเย็นตลอดปี ในงานยังมีการแสดงและจำหน่ายสินค้าโอทอป ผลิตภัณฑ์แปรรูปสตรอเบอรี่ กล้วยอบกล้วยฉาบ หญ้าหวาน งานแกะสลักไม้ พืชผลการเกษตร ผลผลิตโครงการหลวง นอกจากนี้ยังเปิดให้ประชาชนได้เที่ยวชมสวนสตรอเบอรี่ในพื้นที่
 
14 กุมภาพันธ์ 2558 , 15:34 น. , อ่าน 1221  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่