อำเภอไชยปราการ จัดผ้าป่าขยะโครงการเลิกเผาป่าเผาขยะจัดนำขยะเศษวัชพืชมาทำปุ๋ย

  
    อำเภอไชยปราการ จัดผ้าป่าขยะโครงการเลิกเผาป่าเผาขยะจัดนำขยะเศษวัชพืชมาทำปุ๋ย พร้อมย้ำให้ประชาชนเตรียมพร้อมงดการเผาในช่วง 60 วันแห่งการเฝ้าระวังปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่
นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอไชยปราการ เป็นประธานในงานทอดผ้าป่าโครงการเลิกเผาขยะจัดนำขยะเศษวัชพืชมาทำปุ๋ย ณ บ้านดง ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ตกลงไม่เผาขยะและเศษวัสดุวัชพืชต่างๆ แต่จะนำไปทำปุ๋ย โดยอำเภอไชยปราการ ได้ร่วมกับ กองกำลังผาเมือง โครงการหลวงพร้อมและประชาชน เพื่อนำเอาเศษวัชพืชต่างๆ ทำปุ๋ย นอกจากนี้ ยังมีการนำเอาเมล็ดพันธุ์ถั่วแดงพันธุ์พระราชทานมาแจกให้กับเกษตรกรภายในงาน เพื่อให้หันมาปลูกถั่วแดงแทนการปลูกข้าวโพด อันจะเอื้อประโยชน์ต่อผืนดินและสิ่งแวดล้อม ลดการเผาวัสดุเหลือทิ้งจากข้าวโพด
การดำเนินโครงการดังกล่าว มุ่งหวังเพื่อให้มีส่วนในการลดการเผาสาเหตุจากการเกิดหมอกควันในพื้นที่ โดยนำเงินที่ได้จากการทอดผ้าป่ามารับซื้อเศษวัชพืช เศษกิ่งไม้ ใบไม้จากชาวบ้าน เพื่อนำไปทำปุ๋ยและเงินที่ได้จากการขายปุ๋ยจะนำมาเป็นทุนการศึกษาเด็กในหมู่บ้านและทุนช่วยเหลือผู้พิการ จัดซื้อวิทยุให้กับชุดอาสาสมัครในหมู่บ้าน จัดทำประกันชีวิตให้กับชุดอาสาสมัครในหมู่บ้านซึ่งไม่มีค่าตอบแทน จัดซื้อผ้าห่มมาแจกให้กับชาวบ้านที่ยากจน และนำมาจัดสวัสดิการให้กับประชาชนในหมู่บ้าน ทั้งนี้ บ้านดง เป็นหมู่บ้านตัวอย่างที่เป็นหมู่บ้านที่ปลอดการเผามานานกว่า 6 ปี ด้านนายอำเภอไชยปราการได้ขอความร่วมมือทุกหมู่บ้านร่วมมือกับภาครัฐในการหยุดเผาในช่วง 60 วันแห่งการเฝ้าระวังปัญหาหมอกควันไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่ ระว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 15 เมษายน 2558
 
15 กุมภาพันธ์ 2558 , 17:55 น. , อ่าน 1211  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่