ศาลเจ้าปุงเถ่ากงเชียงใหม่ เตรียมจัดงาน ประเพณีแห่เจ้าและฉลองเจ้าพ่อปุงเถ่ากง

  
    ศาลเจ้าปุงเถ่ากงเชียงใหม่ เตรียมจัดงาน ประเพณีแห่เจ้าและฉลองเจ้าพ่อปุงเถ่ากง ซึ่งจัดขึ้นทุกปีและทุก 3 ปี จะมีพิธีแห่เจ้าพ่อปุงเถ่ากงและเทพเจ้าจีนองค์อื่นๆ ไปรอบเมืองเชียงใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชาวไทยเชื้อสายจีน ชาวเชียงใหม่และผู้เคารพนับถือทั่วไป
นายไพศาล โตวิวัฒน์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ศาลเจ้าปุงเถ่ากงเชียงใหม่ เปิดเผยว่า มูลนิธิส่งเสริมปุงเถ่ากงเชียงใหม่ เตรียมจัดงานประเพณีแห่เจ้าและฉลองเจ้าพ่อปุงเถ่ากงเชียงใหม่ ณ ศาลเจ้าปุงเถ่ากง ระหว่างวันที่ 3 - 8 มีนาคม 2558 โดยจะมีพิธีเปิดงานในวันที่ 3 มีนาคม 2558 เวลา 19.00 น. จากนั้น จะมีพิธีไหว้เจ้าพ่อปุงเถ่ากง เนื่องในวันคล้ายวันเกิด พิธีอัญเชิญเจ้าพ่อปุงเถ่ากงประทับทรงให้พร พรมน้ำมนต์แก่สาธุชนและพิธีป่วงเซียนโดยการรำถวาย ในการนี้องค์เทพเจ้าปุงเถ่ากงประทับทรงให้พร ตลอด 6 วัน 6 คืนของการจัดงาน นอกจากนี้แล้วยังมีงานมหกรรมอาหาร ซึ่งงานัดงกล่าวจัดเป็นประจำทุกปีบนถนนวิชยานนท์ หน้าศาลเจ้าปุงเถ่ากง พร้อมการแสดงอุปรากรจีน(งิ้ว) โดยคณะเตี่ยเกี๊ยะตงเจี่ยสุนเฮียง ส่วนในวันที่สองของการจัดงาน ตั้งแต่ช่วงเช้า จะมีการเปิดงานแห่เจ้า บริเวณถนนเจริญเมืองหน้าสถานีรถไฟเชียงใหม่ และจะเคลื่อนขบวนแห่มังกรทองและสิงโต ขบวนนางรำ 7 นางฟ้า เข้าสู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ จากนั้นจะมีการถวายสักการะศาลเจ้าปุงเถ่ากงไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นการจัดงาน งานประเพณีอัญเชิญเจ้าพ่อปุงเถ่ากงให้พร จะจัดขึ้นทุกปีและทุก 3 ปี จะมีพิธีแห่เจ้า(เจ้าพ่อปุงเถ่ากง) และเทพเจ้าจีนองค์อื่นๆ ไปรอบเมืองเชียงใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน ชาวเชียงใหม่และผู้เคารพนับถือทั่วไป ซึ่งปีนี้ครบรอบ 3 ปีพอดี
 
15 กุมภาพันธ์ 2558 , 18:02 น. , อ่าน 1230  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่