ภาคีด้านพระพุทธศาสนาในจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดพิธีสมโภชคัมภีร์อรรถกถาพระไตรปิฎกอักษรธรรมล้านนา

  
     ชาวเชียงใหม่ จะได้ร่วมสมโภชใหญ่ขบวน แห่คัมภีร์อรรถกถาจารย์พระไตรปิฎก ก่อนงานพิธีสมโภชคัมภีร์อรรถกถาพระไตรปิฎกอักษรธรรมล้านนา ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์
ตามที่ พระธรรมมังคลาจารย์ (หลวงปู่ทอง สิริมังคโล) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ พระศรีศิลปาจารย์ และพระมหาดวงรัตน์ ฐิตรตโน คณะกรรมการฯ ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่และพุทธบริษัท ศรัทธาประชาชน เตรียมจัดงานพิธีสมโภชคัมภีร์อรรถกถาพระไตรปิฎกอักษรธรรมล้านนา ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2558 ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ อันเป็นโครงการประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยมีมาก่อน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เจริญพระชนมพรรษา 82 พรรษา และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ 60 พรรษา พระศรีศิลาปจารย์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เจริญพรถึงความคืบหน้าว่า เนื่องจากความสำคัญของการสร้างคัมภีร์อรรถกถาอักษรธรรมล้านนา ที่เป็นคำอธิบายพระไตรปิฎก อันเป็นหลักสำคัญคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ยังไม่เคยมีการปริวรรตเป็นภาษาอักษรธรรมเมืองเหนือมาก่อน ครั้งนี้เป็นประวัติศาสตร์ในวงการพระพุทธศาสนา ดังนั้น พระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ และพระสังฆาธิการ จึงเห็นพ้องต้องกันว่า นอกจากพิธีสมโภชใหญ่ ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารแล้ว ชาวเมืองเชียงใหม่และพุทธบริษัทจากที่ต่างๆ ที่มาเชียงใหม่ ควรจะได้มีส่วนร่วมในโครงการดังกล่าว จึงกำหนดพิธีแห่สมโภชพระคัมภีร์ฯ ในวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00 น. จากพุทธสถานเชียงใหม่ ผ่านถนนท่าแพเข้าสู่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร แล้วประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์อบรมสมโภชเป็นปฐมฤกษ์ ส่วนพิธีฉลองสมโภช ในวันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ เวลา 13.00 น. เริ่มพิธีอัญเชิญคัมภีร์อรรถกถา ฉบับอักษรธรรมล้านนาขึ้นขบวนช้าง 9 เชือกแห่จากปากทางน้ำตกแม่กลางเข้าสู่วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ภาคค่ำ พิธีสมโภชตามแบบประเพณีล้านนา พร้อมทำวัตร สวดมนต์ และเจริญวิปัสสนาภาวนา วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ เวลา 18.30 น. มีพระธรรมเทศนา 3 ธรรมาสน์(เทศน์แจง)โดยพระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะภาค 7 พระมหาโพธิวงศาจารย์ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม และพระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มจร. เจ้าคณะภาค 2 โดยจะมีพระสงฆ์ 1,000 รูปทั่วภาคเหนือ และจากประเทศประชาคมอาเซียนเข้าร่วม
 
15 กุมภาพันธ์ 2558 , 18:17 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่