ตรวจสอบแหล่งจำหน่ายอาหารในตลาดวโรรส ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน

  
    
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่นำคณะออกตรวจสอบแหล่งจำหน่ายอาหารในตลาดวโรรส ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค
กลุ่มงานสุขาภิบาล สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์ตลาดสะอาด อาหารปลอดภัยวันตรุษจีน ตามโครงการปรับปรุงสุขาภิบาลและการจัดการสิ่งแวดล้อมตลาดสด เพื่อสนับสนุนให้ตลาดสดมีการบริหารจัดการมาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ ประชาชนได้บริโภคอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัยจากสารเคมีปนเปื้อน โดยนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ได้ลงตรวจพื้นที่ตลาดวโรรส แหล่งจำหน่ายอาหารสด อาหารปรุงสุก ของฝาก สินค้าพื้นเมือง ซึ่งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่กล่าวว่า อาหารทุกชนิดที่จำหน่ายในตลาด ล้วนมีแหล่งผลิตจากข้างนอก สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องมีระบบตรวจสอบที่ได้มาตรฐาน ที่สำคัญเมื่อผู้บริโภคซื้อไปแล้ว ควรมีการปรุงซ้ำให้ผ่านความร้อนก่อน ผัก ผลไม้ทุกชนิดก็ควรล้างให้สะอาดก่อนปรุงรับประทาน เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคเอง
สำหรับกิจกรรมในวันนี้มีการเก็บตัวอย่างอาหารที่ต้องเฝ้าระวังสารปนเปื้อนด้วยชุดทดสอบอย่างง่าย และเก็บตัวอย่างอาหารปรุงสุก ภาชนะ มีด เขียง เพื่อตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรียด้วยชุดตรวจอย่างง่าย แจกตัวอย่างผงฟูสำหรับล้างผัก จัดนิทรรศการอาหารปลอดภัยให้ความรู้ประชาชน ผู้บริโภค และแนะนำผู้จำหน่ายอาหาร ขนม ผลไม้และของไหว้เจ้าซึ่งเริ่มมีประชาชนทยอยไปซื้อของบ้างแล้ว
 
16 กุมภาพันธ์ 2558 , 11:38 น. , อ่าน 1168  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่