งานมหกรรมดนตรี นาฏศิลป์ เวทีสานฝัน สร้างสรรค์เยาวชน เพื่อจัดหารายได้เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากกรณีเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยในไต้หวัน

  
     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 จัดงานมหกรรมดนตรี นาฏศิลป์ เวทีสานฝัน สร้างสรรค์เยาวชน เพื่อจัดหารายได้เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากกรณีเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยในไต้หวัน
นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดงานมหกรรมดนตรี นาฏศิลป์ เวทีสานฝัน สร้างสรรค์เยาวชน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมทักษะความสามารถทางดนตรี นาฏศิลป์ให้กับนักเรียน ให้มีประสบการณ์เพิ่มพูน ส่งเสริมความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนและจัดหารายได้มาเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากกรณีปัญหาการศึกษาต่อประเทศไต้หวัน มีนักเรียนร่วมกิจกรรมดังกล่าว 1500 คน ผู้บริหารสถานศึกษาจากทั่วประเทศกว่าสองร้อยคน ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปอีกจำนวนมาก มีการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 34 กว่า 20 ชุดการแสดง อย่างยิ่งใหญ่อลังการ ทั้งนี้สืบเนื่องจากกรณีปัญหาสถานทูตไต้หวันไม่ออกวีซ่าให้กับเด็กนักเรียนไปศึกษาต่อประเทศไต้หวันเกือบสองร้อยคน ขณะที่ผู้ปกครองจ่ายเงินไปแล้วคนละ 4 หมื่นบาทต่อราย ทำให้เสียโอกาสทางการศึกษา และได้รับผลกระทบ จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อจัดหารายได้ไปเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าวและได้จ่ายเงินงวดแรกคนละ 2 หมื่นบาทไปแล้วเมื่อปลายปีที่ผ่านมาโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี ส่วนเงินอีกครึ่งหนึ่งหลังจากนี้ประมาณสองสัปดาห์จะส่งมอบให้ผู้ปกครองทั้งหมด
สำหรับเรื่องดังกล่าวยังมีการฟ้องร้องระหว่างผู้ปกครองเด็ก กับบุคลากรสถานศึกษา ซึ่งอยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย ขณะที่เด็กทั้งหมดต้องได้รับการเยียวยา โดยก่อนหน้านี้ได้มีการร้องเรียนผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดหาเงินมาเยียวยาผู้ปกครองและเด็กที่ได้รับผลกระทบ 1 ล้าน 7 แสนบาท ส่วนกรณีเด็กที่ยังไม่มีสถานศึกษาได้จัดหาสถานศึกษาให้ทั้งหมด ยกเว้นผู้ที่ไม่ต้องการศึกษาต่อ
 
16 กุมภาพันธ์ 2558 , 15:35 น. , อ่าน 1183  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่