จังหวัดเชียงใหม่เฝ้าระวังแก้ไขปัญหาหมอกควันเต็มที่

  
    จังหวัดเชียงใหม่เฝ้าระวังแก้ไขปัญหาหมอกควันเต็มที่ หลังพบว่าปีนี้อาจวิกฤต นำมาตรการทางกฎหมายมาบังคับใช้ และเตรียมพร้อมหน่วยงานด้านดูแลสุขภาพเข้าแนะวิธีการดูแลสุขภาพประชาชน
นายประหยัด อนันต์ประดิษฐ์ หัวหน้ากลุ่มงานสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ในปีนี้ว่า ปีนี้มีแนวโน้มวิกฤตหนักเนื่องจากพบจุดความร้อน(HotSpot) และค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ(PM10) สูงขึ้นมากหากเทียบกับปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน แม้ค่า PM10 ขณะนี้จะยังไม่เกินค่ามาตรฐานที่ 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรก็ตาม และคุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลาง พบจุด HotSpot แล้วจำนวน 51 จุด ขณะที่ปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน พบเพียง 4 จุด สถิติการรับแจ้งเหตุไฟป่าสะสม มีจำนวน 19 ครั้ง พื้นที่ป่าเสียหายแล้ว 112 ไร่ มีการจับกุมผู้เผาป่าดำเนินคดีแล้ว 1 คนในพื้นที่อำเภออมก๋อย และขณะนี้ได้เข้าสู่ช่วง 60 วันแห่งการเฝ้าระวังปัญหาหมอกควันและไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่ที่เริ่มตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 15 เมษายน 2558
ด้านนายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ได้รณรงค์ให้มีการงดเผาในช่วง 60 วันแห่งการเฝ้าระวังไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่แล้วในทุกอำเภอ เน้นการใช้มาตรการกฎหมายเข้าควบคุม และหากค่า PM10 ในอากาศใกล้เกินค่ามาตรฐานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จะเป็นหน่วยงานหลักในการเตรียมพร้อมป้องกันสุขภาพประชาชน
 
18 กุมภาพันธ์ 2558 , 15:23 น. , อ่าน 1183  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-หทัยพรรณ สวท. เชียงใหม่