มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37

  
    
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2556-2557 (ครั้งที่ 37)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2556-2557 (ครั้งที่ 37) ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2558 ปีนี้มีบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 3,640 ราย แยกเป็นระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-ป.เอก) จำนวน 118 ราย และระดับบัณฑิต (ป.ตรี) จำนวน 3,522 ราย โดยแบ่งบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 จำนวน 1,975 ราย และในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 จำนวน 1,665 ราย ในการนี้ สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้มีมติอนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 11 ราย มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 3 ราย ให้แก่ผู้สร้างคุณประโยชน์ต่อองค์กรและสังคมประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี และศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่นเพื่อเข้ารับพระราชทานโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น จำนวน 6 ราย
 
18 กุมภาพันธ์ 2558 , 16:09 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-หทัยพรรณ สวท.เชียงใหม่