กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เร่งทำความเข้าใจนักท่องเที่ยวชาวจีนเกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรมไทย

  
     กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เร่งทำความเข้าใจนักท่องเที่ยวชาวจีนเกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรมไทย คาดการณ์นักท่องเที่ยวจีนมาเชียงใหม่ช่วงตรุษจีนแสนคน
นายเฉา เสียวเหลียง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้ นักท่องเที่ยวชาวจีนจะเดินทางมาเที่ยวเชียงใหม่นับแสนคน ขณะนี้พบว่ามีรถยนต์จากจีนเข้ามาในเชียงใหม่จำนวนมาก สำหรับความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่อาจมีปัญหา เนื่องจากจีนและไทยมีความแตกต่างทางวัฒนธรรม ขณะนี้สถานกงสุลจีนได้ร่วมกับองค์กรต่าง ๆ ในเชียงใหม่ ส่งเสริม ให้นักท่องเที่ยวจีนได้เข้าใจ ประเพณี วัฒนธรรม กฎหมาย ของเชียงใหม่และประเทศไทย ซึ่งนักท่องเที่ยวจีนส่วนใหญ่ที่มาแล้วจะเคารพ ประเพณี และกฎหมายของไทยด้วยดี มีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม เนื่องจากไม่เข้าใจภาษาไทย โดยได้ร่วมกับส่วนราชการในเชียงใหม่ เพิ่มไกด์ที่ใช้ภาษาจีนและเพิ่มป้ายภาษาจีนด้วย เพื่อให้เข้าใจในสิ่งที่ถูกที่ควร อีกทั้งมีข้อแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนในเว็บไซต์ของสถานกงสุลจีน ณ นครเชียงใหม่แล้ว อย่างไรก็ตาม นักท่องเที่ยวจีนที่มาไทย ได้ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจและสังคมให้แก่เชียงใหม่และประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง
 
18 กุมภาพันธ์ 2558 , 17:38 น. , อ่าน 1170  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่