งานเทศกาลไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่ครั้งที่ 13 เริ่มขึ้นแล้วอย่างยิ่งใหญ่

  
     งานเทศกาลไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่ครั้งที่ 13 เริ่มขึ้นแล้วอย่างยิ่งใหญ่ มีกิจกรรมมากมาย ขณะที่มีรายงานว่านักท่องเที่ยวจีนแห่เที่ยวเชียงใหม่ช่วงตรุษจีนนับแสนคน
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่ครั้งที่ 13 ณ บริเวณถนนวิชยานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเทศบาลนครเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ชมรมชาวไทยเชื้อสายจีนจังหวัดเชียงใหม่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่และองค์กรที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดงานดังกล่าวขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนได้จัดเทศกาลตรุษจีนอย่างยิ่งใหญ่ ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีน แสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงเวลาดังกล่าวได้เยี่ยมชมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของชาวไทยเชื้อสายจีน ก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น การแสดงมหัศจรรย์เปลี่ยนหน้ากากจีน การแสดงเชิดสิงโต 4 มณฑล ได้แก่ ฮากกา ไหหนำ กวางตุ้ง กวางเจา การเชิดมังกรไฟยาว 60 เมตร การประกวดตี๋-หมวย สวยเก่ง และมิสเชียงใหม่ ไชน่าทาวน์ 2015 การออกร้านจำหน่ายอาหารจากภัตตาคารชื่อดังในเชียงใหม่ การจำหน่ายสินค้าชุมชนตรอกเล่าโจ้ว ตลาดต้นลำไย ตลาดวโรรส การจัดนิทรรศการและกิจกรรมบันเทิงอีกมากมาย
จังหวัดเชียงใหม่มีชาวไทยเชื้อสายจีนประกอบธุรกิจและตั้งถิ่นฐานอยู่จำนวนมาก โดยเฉพาะที่ตรอกเล่าโจ้ว ถนนช้างม่อยและถนนวิชยานนท์ เป็นย่านที่นักท่องเที่ยวรู้จักในนามไชน่าทาวน์ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยปีนี้มีรายงานว่านักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเดินทางมาเชียงใหม่ประมาณแสนคนในช่วงเทศกาลตรุษจีน งานดังกล่าวจัดครั้งนี้เป็นครั้งที่ 13 แล้ว
 
19 กุมภาพันธ์ 2558 , 11:17 น. , อ่าน 1180  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่