ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดกิจกรรมต้อนรับผู้โดยสารที่เดินทางมาจากจีนช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้

  
    ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดกิจกรรมต้อนรับผู้โดยสารที่เดินทางมาจากจีนช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้ ด้านผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ เผย เฉพาะช่วงเทศกาลตรุษจีน จีนเพิ่มบินตรงมายังเชียงใหม่เกือบ 70 เที่ยวบิน
นาวาอากาศเอก วิสูธ จันทนา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมกับ ผู้บริหารและพนักงาน จัดกิจกรรมต้อนรับผู้โดยสารที่เดินทางมาจากเมืองฮ่องกง คุนหมิง มาเก๊า และกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน นับพันคน โดยมีการแจกอั่งเปา เป็นของขวัญรับเทศกาลตรุษจีนให้แก่นักท่องเที่ยวทุกคนที่เดินทางมาถึง ภายในซองอั่งเปาบรรจุ ส้มมงคล ถุงเงินถุงทอง เพื่อความมั่งมีศรีสุข สร้างความประทับใจให้แก่บรรดานักท่องเที่ยวชาวสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นอย่างมาก
ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ กล่าวว่า ช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้ นักท่องเที่ยวชาวจีนให้ความสนใจและให้ความไว้วางใจในการมาท่องเที่ยวประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่อย่างมาก โดยระหว่างวันที่ 17-24 กุมภาพันธ์ 2558 มีสายการบินขอเพิ่มเที่ยวบินพิเศษจำนวนถึง 69 เที่ยวบิน จาก 11 เส้นทาง ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นเส้นทางบินตรงจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมายังจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ สายการบินที่มีการขอเพิ่มเที่ยวบินพิเศษมากที่สุด คือ สายการบินไชน่าอีสเทอร์น แอร์ไลน์ จำนวน 35 เที่ยวบิน และคาดว่าจะมีผู้โดยสารมาใช้บริการในช่วงเวลาดังกล่าวไม่ต่ำกว่า 210,000 คน หรือเฉลี่ยวันละ 26,250 คน ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางเข้า-ออกที่ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ในช่วงตรุษจีนปี 2557 พบว่า มีปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.4 ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร และผู้ใช้บริการ ในช่วงเวลาดังกล่าว ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่จึงได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเต็มอัตรา และเพิ่มความถี่ในการตรวจการณ์อาคารผู้โดยสารและบริเวณโดยรอบ นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มรอบการตรวจวัตถุแปลกปลอมในเขตการบิน เพื่อให้ผู้โดยสารและผู้มาใช้บริการ ได้รับความสะดวกและเกิดความปลอดภัยสูงสุด
 
19 กุมภาพันธ์ 2558 , 18:21 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่