เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี รับมอบค่าง 5 สีจากองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์

  
     เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี รับมอบค่าง 5 สีจากองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในโครงการแลกเปลี่ยนสัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์ วิจัย และขยายพันธุ์ พร้อมร่วมปล่อย ค่างห้าสี เข้าสู่บริเวณคอกกัก เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี นายสัตวแพทย์กาญจน์ชัย แสนวงศ์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมด้วย นายวีระพล บุญชูดวง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และ ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) ร่วมพิธีลงนามในโครงการแลกเปลี่ยนสัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์ วิจัย และขยายพันธุ์ พร้อมร่วมปล่อย ค่างห้าสี เพศผู้ 1 ตัว ชื่อ กินเจ อายุ 4 ปี 4 เดือน เพศเมีย 2 ตัว ชื่องาม อายุ 6 ปี และหงอก อายุ 5 ปี 2 เดือน เข้าสู่บริเวณคอกกัก เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ซึ่งก่อนหน้านี้องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เคยรับมอบ กวางผา จำนวน 3 ตัว เป็น เพศผู้ 1 ตัว เพศเมีย 2 ตัว จากเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีด้วย ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ กล่าวว่า ค่างห้าสีที่ทำการส่งมอบให้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีครั้งนี้ นำมาจากสวนสัตว์ดุสิต ซึ่งค่างห้าสี เป็นสัตว์ป่าที่สวยงาม เป็นค่างที่สวยงามที่สุดในโลก พบมากที่ประเทศเวียดนามและลาว ด้านผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงนคร (องค์การมหาชน) กล่าวว่า โครงการนี้เป็นการแลกเปลี่ยนสัตว์ทั้ง 2 ชนิด เป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อบูรณาการขยายพันธุ์สัตว์หายาก เพื่อประโยชน์ในการแพร่ขยายพันธุ์และอนุรักษ์
ค่างห้าสีจัดเป็นค่างที่มีความสวยงามมากที่สุดชนิดหนึ่งของโลก มีสีสันสวยงามสะดุดตา ตามลำตัวมีสีตัดกัน 5 สี คือ ผิวหน้าสีเหลืองครีม ขนช่วงท้อง หลัง และหัวสีเทา หน้าผากสีเทาดำออกแดง รอบปาก ข้อมือ หาง และก้นสีขาว ต้นขาสีดำ ปลายขาตั้งตาเข่ามีสีแดง ตัวผู้มีขนเป็นพู่ที่เอวทั้งสองข้างและมีขนาดใหญ่กว่าตัวเมีย และค่างห้าสีมักจะอยู่รวมกันเป็นฝูงตามยอดไม้ หากินในเวลากลางวัน ค่างห้าสีชุดนี้จะอยู่ในความดูแลของสำนักบริหารจัดการสัตว์ และเปิดให้นักท่องเที่ยวได้ชมความน่ารักได้ที่ส่วนจัดแสดง ด้านทางออกของจากัวร์เทรล เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
 
19 กุมภาพันธ์ 2558 , 18:23 น. , อ่าน 1187  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่