งานมหกรรมพาณิชย์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนใต้ที่เชียงใหม่

  
     สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส จัดงานมหกรรมพาณิชย์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนใต้ที่จังหวัดเชียงใหม่ ระดมผู้ประกอบการร่วมออกร้านกว่า 150 ร้าน คัดสรรของเด่นใน 5 จังหวัดชายแดนใต้มานำเสนอและจำหน่าย
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส จัดงานมหกรรมพาณิชย์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนใต้ ระหว่างวันที่ 17-23 กุมภาพันธ์ 2558 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการสินค้าและบริการภายในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส โดยนำผลิตภัณฑ์เด่นภายในจังหวัด ร่วมออกร้านกว่า 150 ร้าน ได้แก่ สุดยอดอาหาร ชาชัก โรตี สุดยอดของใช้ของตกแต่ง ใบไม้สีทอง ผลิตภัณฑ์กระจุด สุดยอดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ผ้าปาเตะ ผ้าปะลิปิง สุดยอดสมุนไพร ขมิ้นชันแคปซูล สบู่มังคุด สุดยอดอาหารแปรรูป ข้าวเกรียบปลา ลูกหยี และสุดยอดเครื่องประดับ มุกอันดามัน และสินค้าอื่นๆ นอกจากนี้ ยังมีจุดถ่ายภาพบรรยากาศของทั้ง 5 จังหวัดชายแดนใต้ และการแสดงแฟชั่นโชว์สุดอลังการจากผ้าลายโบราณ โดยนางแบบชื่อดังและการแสดงนาฎศิลป์ท้องถิ่นที่สวยงามและหาชมได้ยากในปัจจุบันด้วย
พื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ เป็นพื้นที่ที่มีการผลิตสินค้าที่มีศักยภาพและมีความหลากหลาย ที่เกิดจากทักษะฝีมือและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์ มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั่วไป แต่จากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ทำให้ประชาชนในพื้นที่เสียโอกาสในด้านการประกอบอาชีพ ดังนั้น งานดังกล่าวจะเป็นการเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการสินค้าและบริการในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในด้านการแข่งขันเชิงการค้าให้มีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองและก้าวทันต่อสถานการณ์ทางการค้าที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจในพื้นที่ ให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจจังหวัดชายแดน
 
20 กุมภาพันธ์ 2558 , 10:22 น. , อ่าน 1176  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่