รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และคณะตรวจลำเหมืองกลาง แก้ปัญหาน้ำเสียคลองแม่ข่า

  
    
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และคณะตรวจลำเหมืองกลาง แก้ปัญหาน้ำเสียคลองแม่ข่า ปล่อยน้ำเสียจากตลาดเมืองใหม่โดยไม่ผ่านการบำบัด เร่งแก้ไขและวางระบบบำบัดอย่างถูกต้อง
นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ เข้าตรวจที่ลำเหมืองกลาง เชิงสะพานเหมืองกลาง ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าเน่าเสีย เนื่องจากลำเหมืองกลางก็จะต่อไปยังคลองแม่ข่าด้วย ทั้งนี้เนื่องจากฤดูแล้ง ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำแม่งัดสมบูรณ์ชล มีน้ำร้อยละ 60 ของความจุอ่าง ขณะที่อ่างเก็บน้ำแม่กวงอุดมธารามีร้อยละ 10 ของความจุอ่าง น้ำที่เคยปล่อยมาเติมคลองแม่ข่าเพื่อแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียไม่มี จึงต้องร่วมกันหาวิธีแก้ไข โดยพบว่าบริเวณตลาดเมืองใหม่ซึ่งอยู่ห่างกันประมาณ 400 เมตรและต่อท่อปล่อยน้ำเสียลงลำเหมืองกลาง โดยไม่มีการบำบัด และระบบบำบัดใช้ไม่ได้ จึงต้องคิดหาวิธีเติมอากาศ ทำบ่อดักไขมัน ทำระบบบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงคลองหรือลำเหมืองกลาง
ขณะเดียวกันในส่วนของตลาดนั้นจะต้องมีระบบบำบัดที่ดี ตามแผงลอยต่าง ๆ โดยที่ประชุมคณะกรรมการแก้ปัญหาคลองแม่ข่าอยากให้คณะที่ปรึกษาที่มีองค์ความรู้ เช่น จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และอื่น ๆ เข้ามาช่วยเหลือเทศบาลวางระบบ โดยจะมีการหารือเรื่องดังกล่าวและเร่งดำเนินการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและคาดว่าจะเห็นผลเป็นรูปธรรมภายในเดือนมีนาคม 2558 นี้
 
20 กุมภาพันธ์ 2558 , 10:48 น. , อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-หทัยพรรณ สวท.เชียงใหม่