จังหวัดเชียงใหม่ เร่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือกลุ่มผู้พิการที่ถูกหลอก

  
    
จังหวัดเชียงใหม่ เร่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือกลุ่มผู้พิการที่ถูกหลอกเอาเอกสารสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านไปจดจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลที่จังหวัดเลย
ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มผู้พิการทางการได้ยินและผู้พิการทางสมอง ที่ตกเป็นผู้เสียหายจากกรณีถูกหลอกให้มอบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน พร้อมลงลายมือชื่อ แล้วมีการนำไปจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ทำธุรกิจค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลที่จังหวัดเลย โดยผู้เสียหายไม่ทราบ จนกระทั่งตกเป็นผู้ต้องหาคดีไม่ส่งรายงานงบการเงินประจำปีตามที่กฎหมายกำหนดและถูกหมายเรียกจากสถานีตำรวจภูธรเมืองเลย ได้เข้าพบกับนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร้องเรียนขอความเป็นธรรมและขอความช่วยเหลือจากกรณีที่เกิดขึ้น นางสาวมนัสนันท์ ตั้งธนวรวัทน์ ผู้ปกครองของนักศึกษาผู้พิการทางการได้ยินที่ตกเป็นผู้เสียหายรายหนึ่ง เปิดเผยว่า ขณะนี้ยังคงมีผู้พิการในจังหวัดเชียงใหม่ทยอยได้รับหมายเรียกในลักษณะเดียวกันนี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจากการตรวจสอบรายชื่อผู้พิการจากจังหวัดเชียงใหม่ที่มีชื่อจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดกับสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเลย พบว่า มีมากกว่าพันรายชื่อ จึงเชื่อว่าจำนวนผู้เสียหายน่าจะมีเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆ พร้อมกันนี้บอกด้วยว่าครูที่เป็นผู้รวบรวมเอกสารจากกลุ่มเด็กพิการที่ตกเป็นผู้เสียหาย ได้พยายามติดต่อกับเด็กที่เสียหายเพื่อชักจูงใจไม่ให้ดำเนินการใดๆ ในเรื่องนี้และให้ทิ้งหมายเรียกจากพนักงานสอบสวนไปแล้วเรื่องจะจบเอง ซึ่งผู้เสียหายไม่เชื่อและยืนยันจะดำเนินการเรียกร้องขอความเป็นธรรม
ในส่วนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เชิญผู้แทนจากสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือกับกลุ่มผู้เสียหาย โดยได้ข้อสรุปว่า จะมอบหมายให้ทางสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการให้ความช่วยเหลือทางด้านคดี ด้วยการรวบรวมรายชื่อผู้เสียหายและเอกสารหลักฐานต่างๆ แล้วประสานกับทางพนักงานสอบสวนที่จังหวัดเลยให้ ส่วนสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นผู้รับบันทึกถ้อยคำจากทางผู้เสียหาย โดยให้ผู้เสียหายไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐานที่สถานีตำรวจแล้วเข้าให้ถ้อยคำในกรณีดังกล่าวเพื่อรวบรวมให้ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป เพื่อที่ผู้เสียหายจะได้ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายเดินทางไปพบพนักงานสอบสวนที่จังหวัดเลย เบื้องต้นเป็นที่พอใจของกลุ่มผู้เสียหาย และในขณะนี้คาดว่าน่าจะมีผู้เสียหายไม่ต่ำกว่า 300 คน
 
20 กุมภาพันธ์ 2558 , 16:24 น. , อ่าน 1168  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท.เชียงใหม่