กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เตือนเตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัย

  
     กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัยที่มีแนวโน้มเกิดขึ้นในระยะ 2-3 วันนี้
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แจ้งเตือนให้จังหวัดที่อาจได้รับผลกระทบจากวาตภัย ช่วงวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2558 ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม สกลนคร นครพนม มุกดาหาร หนองคาย เลย หนองบัวลำภู บึงกาฬ อุดรธานี พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย ตาก อุตรดิตถ์ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แพร่และน่าน ให้เตรียมพร้อมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัย อันเกิดจากสภาวะอากาศแปรปรวน ซึ่งจะเป็นลักษณะพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง เนื่องจาก จะมีกระแสลมตะวันตกเคลื่อนผ่านประเทศพม่า เข้าปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ขณะที่มวลอากาศเย็นยังคงปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศไทย ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นในทะเลเข้าสู่บริเวณดังกล่าว ในระยะนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมพร้อมประชาชนรับสถานการณ์ไว้ด้วย
 
20 กุมภาพันธ์ 2558 , 16:26 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่