กิจกรรมตักบาตร ฮอมบุญ ย่านการค้าไนท์บาซาร์

  
     ชมรมผู้ประกอบการศูนย์การค้าไนท์บาซาร์ จัดโครงการตักบาตร-ฮอมบุญ สืบสานวัฒนธรรมล้านนา
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีตักบาตร-ฮอมบุญ จัดโดยผู้ประกอบการศูนย์การค้าไนท์บาซาร์ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ โดยได้นำสิ่งของและอาหารมาร่วมกันตักบาตรบำเพ็ญกุศล มีพระสงฆ์จำนวน 99 รูป รับบิณฑบาต เพื่อสืบสานวิถีชาวพุทธ และสร้างวัฒนธรรมอันดีงามทางศาสนา โดยจัดเป็นกิจวัตรประจำท้องถิ่น เป็นประจำทุกเช้าวันเสาร์ ตลอดเส้นทางถนนช้างคลาน ย่านไนท์บาซาร์ ตั้งแต่บ้านโบราณ โครงการกาแลไนท์บาซาร์ ไปจนถึงห้างสรรพสินค้าพันธุ์ทิพย์ พลาซ่าเชียงใหม่ จนถึงโครงการตลาดอนุสาร ขอเชิญชวนชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวร่วมตักบาตร-ฮอมบุญทุกเช้าวันเสาร์ แต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองสีขาว เพื่อความเป็นเอกลักษณ์ของชาวล้านนา สร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยว ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ศาสนาเป็นเครื่องกล่อมเกลาจิตใจ
 
21 กุมภาพันธ์ 2558 , 12:31 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่