ขบวนสมโภชพระคัมภีร์อรรถกถาพระไตรปิฎกอักษรธรรมล้านนา

  
    ภาคีด้านพระพุทธศาสนา จัดขบวนสมโภชพระคัมภีร์อรรถกถาพระไตรปิฎกอักษรธรรมล้านนา ครั้งประวัติศาสตร์ของชาวล้านนา แห่ด้วยช้าง 9 เชือก มีพุทธบริษัทเข้าร่วมนับหมื่นคน
ที่อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ มีการจัดขบวนช้าง 9 เชือก แห่พระคัมภีร์อรรถกาพระไตรปิฎกอักษรธรรมล้านนาครั้งประวัติศาสตร์ของชาวล้านนา โดยมีพระธรรมมังคลาจารย์ (หลวงปู่ทอง สิริมังคโล) พระศรีศิลปาจารย์ พระสุวรรณเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทอง ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ และจากที่ต่างๆ นับพันรูป พร้อมสาธุชนร่วมพิธีแห่สมโภช เริ่มต้นจากปากทางน้ำตกแม่กลางเข้าสู่วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร จากนั้น มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำวัตร สวดมนต์ และเจริญวิปัสสนาตลอดทั้งคืน นอกจากนี้ ยังมีพระธรรมเทศนา 3 ธรรมาสน์(เทศน์แจง) โดยพระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 แทนเจ้าคณะภาค 7 พระมหาโพธิวงศาจารย์ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม และพระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มจร. เจ้าคณะภาค 2 โดยมีพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีจำนวนมาก
โครงการนี้ เป็นโครงการประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยมีมาก่อน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ 60 พรรษา ส่วนความสำคัญการสร้างคัมภีร์อรรถกถาอักษรธรรมล้านนา ที่เป็นคำอธิบายพระไตรปิฎก ถือเป็นหลักสำคัญคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ยังไม่เคยมีการปริวรรตเป็นภาษาอักษรธรรมล้านนามาก่อน ครั้งนี้เป็นประวัติศาสตร์ในวงการพระพุทธศาสนา คณะสงฆ์จึงประกอบพิธีสมโภชใหญ่ ทั้งในเมืองเชียงใหม่และวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เพื่อให้ชาวเมืองเชียงใหม่และพุทธบริษัททั่วไปได้มีส่วนร่วม ซึ่งในวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา ได้แห่สมโภชพระคัมภีร์จากพุทธสถานเชียงใหม่ ผ่านถนนท่าแพเข้าสู่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จากนั้น มีการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์อบรมสมโภชเป็นปฐมฤกษ์ โดยมีนายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมีขบวนพุทธบริษัท นักเรียน นักศึกษา จากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมกว่าพันคน
 
22 กุมภาพันธ์ 2558 , 15:42 น. , อ่าน 1177  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่