สำนักชลประทานที่ 1 ลงพื้นที่ตรวจสอบความแห้งแล้ง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

  
    สำนักชลประทานที่ 1 ลงพื้นที่ตรวจสอบความแห้งแล้ง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ พบทะเลสาบดอยเต่าไม่มีน้ำเหลืออยู่เลย ส่วนอ่างเก็บน้ำอื่นก็มีน้ำน้อยเช่นกัน
สำนักชลประทานที่ 1 ลงพื้นที่ตรวจสอบความแห้งแล้ง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้สำรวจในหลายจุด จุดแรกได้เข้าดูสภาพพื้นที่ทะเลสาบดอยเต่า ซึ่งแต่ก่อนเคยมีน้ำอยู่เต็มทะเลสาบ เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ มีนักท่องเที่ยวไม่ขาดสาย แต่เกิดความแห้งแล้งมากจนไม่สามารถท่องเที่ยวได้ในระยะหลัง สภาพทะเลสาบดอยเต่าในปัจจุบันไม่มีน้ำเหลืออยู่เลย มีพงหญ้าขึ้นและได้กลายเป็นแหล่งอาหารของโค กระบือ ที่ชาวบ้านนำพาลงไปกิน ส่วนเรือนแพที่เคยลอยอยู่ก็ต้องเกยตื้นไม่สามารถจะทำการประกอบอาชีพได้ นอกจากนี้ ชาวประมงยังไม่สามารถหาปลาได้ สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมาก ชาวบ้านจึงต้องการให้มีการสร้างแก้มลิงขึ้นในทะเลสาบเพื่อช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำและรักษาสภาพทะเลสาบไว้ โดยมีการศึกษาเบื้องต้นและส่งโครงการให้จังหวัดพิจารณามาหลายปีแล้วแต่ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆ ส่วนจุดที่สอง ได้เข้าดูสภาพอ่างเก็บน้ำแม่ตูบ ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สร้างขึ้นในปี 2523 แล้วเสร็จในปี 2530 มีคลองส่งน้ำสายใหญ่ความยาวทั้งสิ้น 19 กิโลเมตร คลองซอย 11 คลอง มีความจุ 39 ล้านลูกบากศ์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้ำเหลืออยู่เพียง 1.3 ล้านลูกบากศ์เมตร ทางชลประทานคาดว่าน่าเพียงพอให้ชาวบ้านได้ใช้อุปโภคบริโภคในช่วงหน้าแล้งปีนี้ สามารถส่งให้กับประปาดอยเต่าประมาณได้ประมาณ 5 แสนลูกบากศ์เมตร ที่เหลือต้องใช้เพื่อพยุงอ่างเก็บน้ำและอุปโภคบริโภคทั่วไป แต่ไม่สามารถช่วยเหลือในเรื่องการเกษตรได้ เพราะปริมาณน้ำในอ่างมีเหลือน้อยมาก นับว่าน้ำที่เหลือน้อยที่สุดในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมา ส่วนจุดสุดท้ายที่คณะได้ลงพื้นที่ คือ อ่างเก็บน้ำแม่หาด หมู่ที่ 5 ตำบลโปงทุ่ง ซึ่งจะเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กที่คอยผันน้ำไปให้อ่างเก็บน้ำแม่ตูบ กรณีที่น้ำในอ่างมีปริมาณมากพอ โดยมีคลองผันน้ำยาวกว่า 6 กิโลเมตรไปยังอ่างแม่ตูป สภาพโดยทั่วไปก็ไม่ต่างกัน ปริมาณน้ำเหลือน้อยมาก ขณะนี้ไม่สามารถผันน้ำไปอ่างแม่ตูปได้ เหลือใว้ใช้อุปโภคบริโภคเท่านั้น ในส่วนของชลประทานจังหวัดเชียงใหม่ ได้เตรียมแผนการบริหารการจัดการน้ำในหน้าแล้งของปีนี้ไว้แล้ว คาดว่า จะสามารถแก้ปัญหาภัยแล้งได้ในระดับหนึ่ง
 
22 กุมภาพันธ์ 2558 , 15:50 น. , อ่าน 1165  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่