อบต.ดอนแก้ว จัดงาน วันถักทอสายใย ร้อยดวงใจคนพิการ สานสัมพันธ์ผู้สูงวัยตำบลดอนแก้ว ครั้งที่ 8

  
     องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จัดงาน วันถักทอสายใย ร้อยดวงใจคนพิการ สานสัมพันธ์ผู้สูงวัยตำบลดอนแก้ว ครั้งที่ 8 เพื่อสร้างพื้นที่และเปิดเวทีให้คนพิการ ผู้สูงอายุและครอบครัวได้แสดงความสามารถ มีโอกาสได้ออกมาสู่สังคม
ที่สำนักสงฆ์สันเหมืองประชาราม ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ร่วมกับ อาสาสมัครพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ตำบลดอนแก้ว ชมรมคนพิการ ตำบลดอนแก้ว ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลดอนแก้วโรงพยาบาลชุมชน ตำบลดอนแก้ว สำนักสงฆ์สันเหมืองประชาราม และภาคีเครือข่าย จัดงาน วันถักทอสายใย ร้อยดวงใจคนพิการ สานสัมพันธ์ผู้สูงวัยตำบลดอนแก้ว ครั้งที่ 8 ประจำปี 2558 เพื่อสร้างพื้นที่และเปิดเวทีให้คนพิการ ผู้สูงอายุและครอบครัวได้แสดงความสามารถ มีโอกาสได้ออกมาสู่สังคม รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ให้คนพิการผู้สูงอายุ และชุมชนได้มีกิจกรรมร่วมกัน เสริมสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน มอบความรักความห่วงใยให้แก่กันและกัน โดยมีนายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ ปลัดอาวุโสอำเภอแม่ริม เป็นประธานในพิธี
ภายในงาน มีการตรวจสุขภาพและให้ความรู้ด้านสุขภาพ ให้คำแนะนำปรึกษาด้านสิทธิและสวัสดิการคนพิการ การแสดงนิทรรศการจาก มูลนิธิบ้านสมานใจ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 8 โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว โรงพยาบาลนครพิงค์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ และจิตอาสาตำบลดอนแก้ว กิจกรรมการแสดงความสามารถบนเวที กิจกรรมนันทนาการสร้างสุขคนพิการ ผู้สูงอายุ และกิจกรรมจับฉลากของขวัญของรางวัล
 
23 กุมภาพันธ์ 2558 , 11:32 น. , อ่าน 1212  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่