สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จัดโครงการชั่งใจก่อนใช้ยา เสตียรอยด์

  
     สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จัดโครงการชั่งใจก่อนใช้ยา เสตียรอยด์ ภายใต้ชื่องาน ใช้ผิด ชีวิตจบ ใช้เกินขนาด อันตรายถึงชีวิตดึง อสม.เป็นเครือข่ายแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนในพื้นที่
นายแพทย์บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ชั่งใจก่อนใช้ยา เสตียรอยด์ ภายใต้ชื่องาน ใช้ผิด ชีวิตจบ ณ หอประชุมทองกวาว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจากนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในการสร้างความเข้มแข็งของระบบการติดตามเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย ภายหลังผลิตภัณฑ์ออกสู่ท้องตลาด รวมทั้งการจัดการปัญหาการโฆษณา โดยเฉพาะพฤติกรรมการใช้ยาที่ไม่เหมาะสมและหลงเชื่อโฆษณาโอ้อวดเกินจริง โดยพบว่าประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช้ยาที่มีส่วนผสมของเสตียรอยด์มากที่สุด รองลงมาคือภาคเหนือและภาคกลาง โดยจะมาในรูปแบบยาบรรเทาอาการปวดเมื่อย ทั้งชนิดเม็ด แคปซูล ลูกกลอน ยาแผนโบราณ เป็นต้น ซึ่งเสตียรอยด์นั้นเป็นสารเคมีควบคุมที่ต้องใช้กรณีแพทย์สั่งเท่านั้น ผลข้างเคียงเมื่อรับสารเสตียรอยด์เข้าไปสู่ร่างกายเป็นเวลานาน จะมีอาการมือ เท้าบวม กระเพาะทะลุ กระดูกพรุน กดภูมิคุ้มกันร่างกาย ติดเชื้อรุนแรง หากหยุดยาทันทีโดยไม่ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรอาจทำให้มีอาการขาดยา ความดันโลหิตต่ำ หมดสติ และเสียชีวิตได้ โดยปัจจุบันมีการลักลอบผลิตยาผสมเสตียรอยด์และนำมาขายประชาชนในรูปแบบรถเร่ ร้านขายของชำ และยังพบโรงงานผลิตยาบางแห่งลักลอบผลิตโดยไม่แจ้ง ล่าสุดได้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติยา เพื่อเพิ่มโทษและควบคุมการนำเข้า
สำหรับโครงการดังกล่าวเปิดตัวที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นแห่งแรกก่อนจะกระจายไปยังภาคอื่น ๆ ต่อไป โดยใช้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและชุมชนร่วมประชุม เพื่อนำข้อมูลข่าวสารไปเผยแพร่ต่อยังประชาชนในพื้นที่ กิจกรรมในมีการเสวนาในหัวข้อ นโยบายและมาตรการในการควบคุมการใช้ยาเสตียรอยด์และทางเลือกในการใช้ยาเสตียรอยด์ บริการตรวจหาสารเสตียรอยด์จากชุดทดสอบ นิทรรศการให้ความรู้ การแสดงละครสั้น การเล่นเกมส์ชิงรางวัลและอื่น ๆ อีกมากมาย
 
23 กุมภาพันธ์ 2558 , 14:56 น. , อ่าน 1203  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่