แอพพิเคชั่นส่งเสริมการท่องเที่ยว เชียงใหม่ เฉิงตู

  
     วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมวิจัยแผนที่อัจฉริยะกับมหาวิทยาลัยเฉิงตู จัดทำแอพพิเคชั่นส่งเสริมการท่องเที่ยวของสองเมือง
นักศึกษาและคณาจารย์วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเฉิงตูในโอกาสมาร่วมงานวิจัยด้าน Smart-Tourism เพื่อจัดทำแผนที่อัจฉริยะ (Smart-Map ProjectII) โครงการดังกล่าวเป็นการแลกเปลี่ยนต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 เพื่อศึกษาและวิจัยร่วมกัน โดย ในปีนี้หัวข้อของการทำวิจัยเป็นการทำSmart Application for Smart Tourism “แผนที่อัจฉริยะเพื่อการท่องเที่ยวเฉิงตู-เชียงใหม่เพื่อค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญๆ ร้านอาหาร หรือข้อมูลสำคัญสำหรับนักท่องเที่ยว เพื่อสนับสนุนสถานที่ท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทยและเมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งทั้ง 2 เมือง เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ ที่นักท่องเที่ยวให้ความนิยม นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่อยู่ในวัยหนุ่มสาว มีลักษณะเด่นคือนิยมท่องเที่ยวส่วนตัว ไม่ผ่านบริษัททัวร์ โดยอาศัยการหาข้อมูลการท่องเที่ยวจากเว็บไซต์ หรือจากข้อมูลชุมชนสังคมออนไลน์ รวมไปถึงการใช้ Mobile Application เพื่อค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ แอพพิเคชั่นดังกล่าวนำเสนอร้านอาหารยอดนิยมแยกตามไลฟ์สไตล์ข้อมูลของร้านอาหารจะประกอบไปด้วยแผนที่ ที่สามารถนำทางนักท่องเที่ยวไปยังร้านอาหารโดยใช้เทคโนโลยีGoogle API เมนูแนะนำของร้าน ราคาอาหาร เวลาเปิด-ปิด และข้อมูลการติดต่อร้านอาหาร นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอร้านอาหารโดยใช้เทคโนโลยี AR code ที่อ่านโค๊ดจากมาร์เกอร์แล้วสามารถนำเสนอร้านอาหารในรูปแบบMulti-media และ Animation ที่น่าสนใจทำให้นักท่องเที่ยวเห็นบรรยากาศภายในร้านได้ทั้งภาพและเสียง เพียงแค่ดาวน์โหลดแอพพิเคชั่นที่ชื่อว่า Eating at Chiang Maiนักท่องเที่ยวก็จะสามารถค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยวรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับร้านอาหารต่างๆ ภายในจังหวัดเชียงใหม่ได้อย่างง่ายดาย โดยได้ทำวิจัยร่วมกันในจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 13-29 มกราคม 2558 หลังจากนั้นในช่วงเดือนพฤษภาคม 2558 ตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีจะได้เดินทางไปเก็บข้อมูลการวิจัย ณ สถานที่ท่องเที่ยวและร้านอาหารในเมืองเฉิงตูมณฑลเสฉวนสาธารณรัฐประชาชนจีน
 
23 กุมภาพันธ์ 2558 , 15:54 น. , อ่าน 1187  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่