ธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมออกธนบัตรราคา 100 บาทชนิดใหม่ออกมาใช้

  
    ธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมออกธนบัตรราคา 100 บาทชนิดใหม่ออกมาใช้ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 นี้เป็นต้นไป พัฒนารูปแบบทันสมัย สวยงาม เป็นสากล และต่อต้านการปลอมแปลง
นายไพบูลย์ กิตติศรีกังวาน รองผู้ว่าการด้านบริหารธนาคารแห่งประเทศไทย แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย จะออกใช้ธนบัตรราคา 100 บาทแบบใหม่ แบบ 16 โดยจะเริ่มออกใช้ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป ธนบัตรดังกล่าวมีแนวคิดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทย ทั้งสมัยอยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ ปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ให้สวยงามทันสมัยเป็นสากลมากขึ้น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช แสดงถึงพระราชกรณียกิจอันสำคัญของพระองค์ พัฒนารูปแบบให้มีความสวยงาม มีเทคโนโลยีที่ต่อต้านการปลอมแปลงที่ทันสมัยมากขึ้น เพื่อให้ประชาชน ภาคธุรกิจ สถาบันการเงิน รวมถึงผู้บกพร่องทางสายตาสามารถตรวจสอบได้ง่าย ทั้งด้วยตนเอง และด้วยเครื่องจักรนับคัดธนบัตร มีขนาดเดียวกับธนบัตรแบบที่ใช้ปัจจุบันคือแบบ 15 ที่ใช้มาแล้ว 9 ปี คือขนาดความกว้าง 72 มิลลิเมตร ยาว 150 มิลลิเมตร สีโดยรวมเป็นสีแดง
สำหรับลักษณะต่อต้านการปลอมแปลงที่สำคัญประกอบด้วย ลายน้ำพระบรมฉายาทิศลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน และตัวเลข ๑๐๐ มีความโปร่งแสงเป็นพิเศษ มองเห็นได้ชัดเจนทั้งสองด้านเมื่อยกส่องกับแสงสว่าง แถบฟอย์ 3 มิติผนึกตามแนวตั้งภายในมีตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ภายในตราสัญลักษณ์มีตัวเลข 100 เมื่อพลิกเอียงธนบัตรจะเป็นเป็นตัวเลข ๑๐๐ และเปลี่ยนสีสะท้อนแสงวาววับ มีสัญลักษณ์สำหรับผู้บกพร่องทางสายตา เส้นนูนแนวนอนสีแดงเข้มเรียงลดหลั่นกันลงมา นำสู่สัญลักษณ์แจ้งชนิดราคา รูปดอกไม้สีแดงเข้ม 3 ดอกแทนอักษร H ที่ย่อจาก Hundred เป็นต้น ธนบัตร 100 บาทแบบใหม่สามารถแลกได้ที่ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งทั่วประเทศ และธนบัตรแบบที่ใช้ปัจจุบันก็ยังคงชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย
 
24 กุมภาพันธ์ 2558 , 16:41 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่