ลำไยอบแห้งที่จะส่งไปแลกหัวรถจักรออกจากเชียงใหม่แล้ว โดยพบว่าปีนี้ลำไยอบแห้งที่สหกรณ์รวบรวมได้มีเพียง 4 หมื่นตันขณะที่จีนต้องการถึง 7 หมื่นตันแห้ง

  
     ลำไยอบแห้งล็อตแรกที่ส่งไปจีนเพื่อแลกกับหัวรถจักรกับสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งทางบริษัท CNR รับซื้อตามสัญญากับรัฐบาลออกจากเชียงใหม่แล้ว ที่สหกรณ์การเกษตรสันป่าตองจำกัด โดยลำไยอบแห้งดังกล่าวมีจำนวน 17 ตัน มูลค่า 9 ล้านบาท หลังจากนี้ทางบริษัทจะโอนเงินให้สหกรณ์จำนวน 50 ล้านบาทเป็นเงินจ่ายล่วงหน้า ทั้งนี้บริษัท CNR มีสัญญารับซื้อลำไยอบแห้งกับรัฐบาลจำนวน 7 หมื่นตัน ขณะที่พบว่าสหกรณ์ทั้ง 26 แห่งในภาคเหนือมีลำไยอบแห้งเพียง 40,000 กว่าตันเท่านั้น นายเลอพงษ์ มุสิกะคหน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษกรมส่งเสริมสหกรณ์กล่าวว่า ทางสหกรณ์สามารถรับซื้อลำไยอบแห้งจากเกษตรกรได้จนหมดฤดูกาล ในราคาอบแห้งเกรด AA 56 บาท เกรด A 39 บาท และเกรดB 23 บาท ลำไยสดเกรด AA เกรด A และเกรดB กิโลกรัมละ 12, 7 และ3 บาท ตามลำดับซึ่งนับว่าสูงกว่าราคารับซื้อในตลาดทั่วไปในขณะนี้ และนับเป็นปีแรกที่ลำไยอบแห้งจะไม่ค้างในโกดังของสหกรณ์ในระยะ 4 ปี สำหรับลำไยอบแห้งที่ตรวจสอบคุณภาพผ่านนั้นทางบริษัทได้จ่ายเงินให้ทันที ณ จุดรับซื้อ ทั้งนี้จากเหตุอุทกภัยที่ผ่านมาพบว่าสวนลำไยเสียหายบางส่วน ส่งผลให้ปริมาณลำไยอาจจะลดลงจากที่คาดการณ์ประมาณร้อยละ 20
 
, อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่