สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดประมูลทะเบียนรถเลขสวย

  
    สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดประมูลทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร ขธ ขนเงินขนทอง ธุรกิจรุ่งเรือง ในเดือนมีนาคมนี้
นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย ครั้งที่ 15 หมวดอักษร ขธ จำนวน 301 หมายเลข ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 21-22 มีนาคม 2558 โดยแผ่นป้ายที่จะนำออกทำการประมูล เป็นแผ่นป้ายกราฟฟิคที่มีสีสันสวยงาม มีเอกลักษณ์และความหมายเฉพาะตัว บ่งบอกถึงความเป็นจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบไปด้วย พระบรมธาตุดอยสุเทพ ประเพณีปีใหม่เมืองหรือประเพณีสงกรานต์ ประเพณียี่เป็งหรือประเพณีลอยกระทง นอกจากนี้หมวดอักษร ขธ ยังสื่อความหมายถึง “ขนเงินขนทอง ธุรกิจรุ่งเรือง” ซึ่งหมายถึง ผู้ครอบครองป้ายดังกล่าวจะมีแต่ความเป็นสิริมงคล รถที่ใช้อยู่จะนำโชคลาภมาให้ มีความเจริญรุ่งเรืองในอาชีพการงาน การค้าการขาย
ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวด้วยว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดประมูลป้ายทะเบียนรถสวยมาแล้ว จำนวน 14 ครั้ง 15 หมวดอักษร ซึ่งเงินรายได้ทั้งหมดนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศ
 
24 กุมภาพันธ์ 2558 , 16:53 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-หทัยพรรณ สวท. เชียงใหม่