เตรียมออกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ข้อปฏิบัติระหว่างอยู่เมืองไทย 3 ภาษา

  
     ภาคส่วนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวประชุมแก้ปัญหากรณีพฤติกรรมนักท่องเที่ยวไม่เหมาะสม เตรียมออกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ข้อปฏิบัติระหว่างอยู่เมืองไทย 3 ภาษา
สืบเนื่องจากกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปวีดีโอ.ในโซเชียลมีเดีย โดยมีผู้เผยแพร่ระบุว่าเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน ยกเท้าถีบระฆัง ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร และเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ล่าสุดที่โรงแรมโรยัลเพนนินซูล่า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายพรชัย จิตรนวเสถียร นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ร่วมกับนายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่ และนายมนตรี ปิยากูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีตัวแทนผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและตัวแทนชมรมองค์กรที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมกันวางแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าเหตุการณ์ดังกล่าว ยังไม่สามารถสรุปได้อย่างชัดเจนว่าเป็นนักท่องเที่ยวสัญชาติใด เป็นการกระทำส่วนตัว ไม่ควรเหมารวมทั้งหมด แนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวนั้น ในระยะสั้นทางสมาคมฯ จะมีการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์เป็นโบร์ชัวร์ ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว วัฒนธรรมประเพณี และข้อแนะนำการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมในระหว่างการเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือตอนบน เป็น 3 ภาษาคือ ภาษาไทย ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ แจกจ่ายให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติตั้งแต่ด่านตรวจคนเข้าเมืองทุกแห่งในพื้นที่ภาคเหนือ ทั้งทางท่าอากาศยานและทางรถยนต์ โดยจะจัดพิมพ์ไตรมาสละแสนฉบับ และช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวสองแสนฉบับ อีกทั้งจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แนะนำข้อปฏิบัติตัวให้เหมาะสมให้นักท่องเที่ยวต่างชาติได้รับทราบไปติดตั้งยังแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ขอความร่วมมือประชาชนไทยทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดี ร่วมสอดส่องดูแลนักท่องเที่ยวต่างชาติ หากพบกระทำไม่เหมาะสมให้เข้าไปพูดคุยตักเตือน หากไม่เชื่อฟังให้แจ้งเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการ ส่วนระยะยาวนั้น จะ ประสานไปยังกระทรวงการต่างประเทศช่วย ทำความเข้าใจและให้คำแนะนำ โดยแผ่นพับที่จัดทำจะมีทั้งข้อปฏิบัติ แผนที่ แหล่งท่องเที่ยว ข้อมูลตำรวจท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวพกไว้ตลอดเวลาอยู่เมืองไทย
ด้านผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ กล่าวว่า ในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา สถานการณ์ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ดีขึ้นอย่างมาก เป็นผลเนื่องมาจากนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมากับบริษัทนำเที่ยวไม่ค่อยมีปัญหาเพราะมีมัคคุเทศก์ให้คำแนะนำ ส่วนที่มีปัญหาส่วนใหญ่เดินทางมาเอง
 
24 กุมภาพันธ์ 2558 , 17:14 น. , อ่าน 1183  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่