กองพลทหารราบที่ 7 เพิ่มมาตรการป้องกันไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่

  
    
กองพลทหารราบที่ 7 เพิ่มมาตรการป้องกันไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ ให้ความรู้แก่กำลังพลและเข้ารับการคัดกรองโรค
พลตรี สุทัศน์ จารุมณี ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ทุกหน่วยทหาร เพิ่มมาตรการเฝ้าระวัง และป้องกัน การเกิดโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ โดยสั่งการให้ทุกค่ายทหาร ประสานทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) จากโรงพยาบาลในพื้นที่มาดำเนินการการตรวจ คัดกรอง และอบรมให้ความรู้แก่กำลังพล และครอบครัว ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ และทำความสะอาด โรงนอน โรงเลี้ยง ห้องน้ำ ห้องสอนอบรม
สำหรับกรณีที่มีผู้ต้องสงสัยว่าป่วยจากโรคดังกล่าว ได้มีวางแผนดำเนินการแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนได้แก่ วินิจฉัยโรคจากอาการป่วย โดยเจ้าหน้าที่เสนารักษ์ของหน่วย การคัดแยกผู้ป่วย และการรักษาโดยทันทีโดยใช้ยาประเภท ทามิฟลู(tamiflu) ทำให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อผู้ป่วยได้รับยาทันที เมื่อมีอาการไข้ปรากฏภายใน 2 วัน และประสานทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) จากโรงพยาบาลในพื้นที่ เข้าสวบสวนเพื่อควบคุมโรค ไม่ให้แพร่ระบาด และร่วมจัดมาตรการในการป้องกัน และเฝ้าระวัง
 
25 กุมภาพันธ์ 2558 , 15:34 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่