ศาลปกครองสูงสุดอ่านคำพิพากษาตัดสินให้ กฟผ.โรงไฟฟ้าแม่เมาะจ่ายค่าชดเชยค่าเสื่อมสมรรถภาพสุขภาพและอนามัยให้กับผู้ป่วยมลพิษแม่เมาะที่มีใบรับรองแพทย์จำนวน 131 ราย

  
    
ศาลปกครองสูงสุดอ่านคำพิพากษาตัดสินให้ กฟผ.โรงไฟฟ้าแม่เมาะจ่ายค่าชดเชยค่าเสื่อมสมรรถภาพสุขภาพและอนามัยให้กับผู้ป่วยมลพิษแม่เมาะที่มีใบรับรองแพทย์จำนวน 131 ราย รายละ 1 หมื่น ถึง 2 แสน 4 หมื่น 6 พัน 9 ร้อยบาท ตามระยะเวลาที่อยู่ในพื้นที่
ชาวบ้านผู้ป่วยและญาติจากมลพิษโรงไฟฟ้าแม่เมาะกว่า 300 คนเดินทางมาที่ศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อฟังการอ่านคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่ตัดสินคดีการจ่ายเงินชดเชยให้ผู้ป่วยมลพิษแม่เมาะ 131 รายที่มีใบรับรองแพทย์ยืนยันอาการป่วยเกิดจากสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์จากโรงไฟฟ้า โดยสารใช้เวลาอ่านคำพิพากษา 1 ชั่วโมง 20 นาที ศาลปกครองสูงสุดตัดสินให้ โรงไฟฟ้าแม่เมาะโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายจากการเสื่อมสมรรถภาพ สุขภาพ และอนามัย และความสูญเสียทางด้านจิตใจ รายละ 1 หมื่น ถึง 2 แสน 4 หมื่น 6 พัน 9 ร้อยบาท ตามระยะเวลาการอยู่อาศัยในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะเป็นสำคัญ สร้างความยินดีให้กับชาวบ้านหลังจากฟ้องร้องและสู้คดีมาตั้งแต่ปี 2547 เป็นเวลานานกว่าสิบปี หลังจากก่อนหน้านี้เมื่อปี 2552 ศาลปกครองเชียงใหม่เคยตัดสินให้โรงไฟฟ้าแม่เมาะจ่ายค่าชดเชยให้ผู้ป่วยรายละ 2 แสน 4 หมื่น 6 พัน 9 ร้อยบาททั้งหมด แต่ กฟผ.ยื่นอุทธรณ์ จนทำให้คดียืดเยื้อมาจนถึงบัดนี้ ผู้ป่วยบางรายย้ายออกจากพื้นที่ไปแล้ว ก็จะได้ตามระยะเวลาที่อยู่ในพื้นที่ และยังมีผู้ป่วยเสียชีวิตแล้ว 35 คน ซึ่งญาติได้นำรูปถ่ายของผู้เสียชีวิตไปร่วมฟังคำพิพากษาด้วย
ทางด้านนางมะลิวรรณ นาควิโรจน์ เลขาธิการเครือข่ายสิทธิผู้ป่วยแม่เมาะ กล่าวแสดงความพอใจคำพิพากษาของศาลปกครอง และจะนำเงินทั้งหมดไปตั้งกองทุน ช่วยเหลือเยียวยาผู้ป่วยอีก 318 รายที่ไม่มีใบรับรองแพทย์ ซึ่งศาลตัดสินให้โรงไฟฟ้าแม่เมาะจ่ายเฉพาะรายที่มีใบรับรองแพทย์ 131 ราย
 
25 กุมภาพันธ์ 2558 , 16:33 น. , อ่าน 1183  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่