พิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันวิทยุกระจายเสียงครบปีที่ 85

  
    
ชมรมนักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ เชียงใหม่ ลำพูน จัดพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันวิทยุกระจายเสียงครบปีที่ 85
ที่วัดศรีโสดาพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผศ.อาคม ตันตระกูล ที่ปรึกษาชมรมนักวิทยุโทรทัศน์เชียงใหม่-ลำพูน นายจารีต หอมมาก ประธานชมรมฯ และคณะกรรมการ ร่วมจัดพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลให้แก่สื่อมวลชนวิทยุและโทรทัศน์ที่ล่วงลับ เนื่องในวันวิทยุกระจายเสียง ซึ่งปีนี้ครบ 85 ปีการก่อตั้ง โดยมีพระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดศรีโสดา พระอารามหลวง เป็นประธานสงฆ์ในพิธี นับตั้งแต่การก่อตั้งกิจการวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ.2470 ด้วยพระดำริของ พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน เสนาบดีกระทรวงพาณิชย์และโทรคมนาคม ทรงดำริตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงขึ้น เมื่อ พ.ศ.2471 โดยสั่งเครื่องส่งกระจายเสียงคลื่นสั้นเข้ามาทดลอง และให้อยู่ในความควบคุมของช่างวิทยุ กรมไปรษณีย์โทรเลข ตั้งสถานีที่ตึกที่ทำการไปรษณีย์ปากคลองโอ่งอ่าง ตำบลวัดราชบูรณะเป็นครั้งแรก
 
25 กุมภาพันธ์ 2558 , 17:01 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่